Aicinām visus interesentus 24. novembrī, plkst. 17.00, piedalīties attālināti piektajā lekcijā “Ticība un prāts - kāda veida reliģiskā ticība ir savienojama ar prātu/zinātni?", kas norisinās projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" ietvaros.

Lekcijas laikā savu viedokli par ticības un prāta mijiedarbi vairāk paskaidros Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) profesors Normunds Titāns. Reliģijas filosofijā teistiskās ticības un prāta savienojamības vai nesavienojamības modeļi ar variācijām pamatā aptver evidenciālismu (ja ar evidenci reliģisko ticības pārliecību balstīšanai var plašāk saprast ne tikai empīrisku pieredzi, bet arī racionālus pamatojumus) un fideismu (uzskatu, ka reliģiskās patiesības tālu pārsniedz racionālā prāta robežas un tādēļ pieņemamas ticībā). Lekcijas ietvaros profesors Titāns aizstāvēs kompleksu tēzi, ka ticīgajiem, kas paši ir dabaszinātņu pārstāvji vai arī piekrīt dabaszinātņu naturālistiskajiem pasaules skaidrojumiem, ir ierobežotas alternatīvas, kā savienot savu reliģisko ticību ar zinātnes aprakstīto pasaules ainu.

Lekcijā savu viedokli par ticības un prāta tematiku izteiks arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors Artūrs Utināns un LU TF profesors Ralfs Kokins.

Lekcija notiks 24. novembrī Zoom platformā, kā arī būs pieejama tiešraide Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Facebook lapā

Informējam, ka pasākums tiks ierakstīts.

Saite uz pasākumu: https://lu-lv.zoom.us/j/92121268308?pwd=dktaaFE4T3dDUlhPeDRTZWt2REJNZz09

Meeting ID: 921 2126 8308
Passcode: 067832

***

Projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko kopienu piederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem. Tā mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot resursus zinātnes un reliģijas dialogam pasākumu veidā, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Viena no projekta aktivitātēm būs lekciju cikls, kas veltīts gan zinātniekiem, gan arī ticīgajiem aktuālām tēmām. Projekta laikā īstenotie pasākumi ne tikai informēs par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos tam, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas.

Šis projekts tiek finansēts Oksfordas Universitātes Teoloģijas un reliģijas fakultātes Iana Ramzija Zinātnes un reliģijas centra (Ian Ramsey Centre for Science and Religion) projekta “Jaunie apvāršņi zinātnei un reliģijai Centrālajā un Austrumeiropā” (“New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe") ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs