Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas fakultāte. Teoloģija un reliģijpētniecības sekcija. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 40 lpp.

ISBN 978-9934-36-172-2
https://doi.org/10.22364/luszk.81.trp.tk

Tēžu krājuma PDF

Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija “Reliģijas loma mainīgajā pasaulē”. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2022. 30 lpp.

ISBN: 978-9934-18-856-5

https://doi.org/10.22364/luszk.80.trs.tk

Tēžu krājuma PDF

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija “Krīzes un reliģija”. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. 28 lpp.

ISBN 978-9934-18-664-6
https://doi.org/10.22364/luszk.79.trs.tk

Tēžu krājuma PDF (442 KB)