Studentu pašpārvalde

LU Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes (LU TF SP) galvenais mērķis ir uzlabot studentu akadēmisko un studiju ikdienas dzīvi fakultātē un LU, kā arī vienmēr pārstāvēt studentu intereses. Pašpārvaldes darbība galvenokārt ir vērsta uz akadēmiskās sfēras attīstību jaunos, aizraujošos veidos ar mērķi raisīt studentos interesi par mācību procesu un veicināt studentu integrāciju viņiem interesējošajā akadēmiskajā sfērā. Pašpārvaldes komandā darbojas aktīvi visu studiju līmeņu studenti, kuriem rūp studentu akadēmiskā izaugsme un studentu ikdienas dzīves uzlabošana. Pašpārvaldes sastāvu katru gadu ievēl atklātās vēlēšanās LU TF studenti.  

LU TF SP sastāvs 2022./2023. akadēmiskajā gadā:

 • LU TF SP priekšsēdētāja, fakultātes domniece Līga Puriņa
 • LU TF SP priekšsēdētājas vietniece, fakultātes domniece Beāte Orlova
 • LU TF SP kultūras, sociālā un sporta virziena vadītāja Diāna Hristenko
 • LU TF SP akadēmiskā virziena vadītājs, fakultātes domnieks Uģis Pallo
 • LU TF SP akadēmiskā virziena vadītāja vietniece Arta Skuja
 • LU TF SP komunikācijas virziena vadītāja, fakultātes domniece Evelīna Astrātova
 • LU TF SP pārstāvis LU SP Jēkabs Čivkulis
 • LU TF SP biedrs Artūrs Gureckis
 • LU TF SP biedre Dārta Nora Pauļuka-Sadlovska
 • LU TF SP biedre Kitija Madelāne
 • LU TF SP aktīviste Katrīna Anna Tupuriņa

Pašpārvalde organizē praktiskus seminārus, kā arī piedalās TF mācību ekskursiju organizēšanā, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu.

Ar studentu pašpārvaldi iespējams sazināties, rakstot uz teologi.pasparvalde@gmail.com.

 • LU TF SP priekšsēdētāja Sanita Novikova
 • LU TF SP priekšsēdētājas vietniece, sekretāre Beāte Orlova
 • LU TF SP sociālā, kultūras un sporta virziena vadītāja, finansiste, LU SP biedre Evelīna Astrātova
 • LU TF SP akadēmiskā virziena vadītājs, domnieks Uģis Pallo
 • LU TF SP komunikācijas virziena vadītāja Līga Puriņa
 • LU TF SP biedre, domniece Alise Buligina
 • LU TF SP biedre Inga Popandopulo
 • LU TF SP biedre Elizabete Gādmane
 • LU TF SP biedre Kitija Madelāne
 • LU TF SP biedre Arta Skuja