Bunkura lietošanas noteikumi

Teoloģijas fakultātes studentiem ir iespēja savu brīvo laiku starp, kā arī pirms un pēc lekcijām, pavadīt LU TF studentu telpā jeb "bunkurā". Šajā telpā studentiem ir iespēja individuāli vai kopīgi pildīt mājās uzdotos uzdevumus, pārrunāt dažādus tematus pie siltas tējas krūzes, kā arī citas lietas.  Fakti un noteikumi:  1. Bunkurs ir pieejams visiem LU TF studentiem. Septembra laikā katru gadu tiek atjaunots saraksts ar studējošajiem studentiem, kuriem ir pieeja bunkuram.  2. Bunkura atslēga atrodas pie dežuranta.  3. Ar bunkura atslēgu NEDRĪKST aiziet mājās. Tiklīdz students pamet bunkuru, lai dotos, piemēram, uz lekciju, viņam atslēga ir jānodod dežurantam. Ja viņš/viņa vēlas atgriezties bunkurā pēc lekcijas, atslēga ir atkārtoti jāpaņem no dežuranta.  4. Bunkurā nedrīkst - nesaudzīgi un neadekvāti apieties ar tur pieejamo tehniku un mēbelēm. Tāpat arī ir jāievēro LU ugunsdrošības noteikumi.  5. Bunkurs ir atpūtas, harmonijas un sadraudzības vieta. Saudzēsim to, lai tā turpina kalpot vēl neskaitāmus semestrus.