Teoloģijas fakultātes LU Fonda stipendiāti

2021. gadā    
K. Ozoliņa – Medņa trasta fonda stipendija   Roberts Galvāns
    Diāna Lozko
Modra Kārļa Gulbja piemiņas stipendija   Sofija Anna Kozlova
Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija   Uģis Pallo
   

Judīte Zusmane

Vilimantikas latviešu evanģēliski lut. draudzes stipendija   Evelīna Astrātova
    Kristīna Ēce
     

2020. gadā

   
Modra Kārļa Gulbja piemiņas stipendija   Bella Briška
Vilimantikas latviešu evanģēliski lut. draudzes stipendija   Ineta Lansdovne
    Liene Sandalāne
Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija    Roberts Galvāns
    Anna Norvele
K. Ozoliņa – Medņa trasta fonda stipendija   Aleksejs Gaļperns
    Judīte Ozoliņa
    Anastasija Ciesa
     
2019. gadā    
     
Morberga Baiba Plakane
Ziemeļelbas Aleksejs Gaļperns
Ziemeļelbas Uģis  Pallo
Vilimantikas Anete Jenča
Vilimantikas Ineta Lansdovne
Gulbja Bella Briška
     

2018. gadā

   
     
Gulbja un Lūša Bella Briška
Ziemeļelbas Annija Jenča
Ziemeļelbas Anna Dobele
     
2017. gadā    
     
Lapuķa Kaspars Simanovičs
Lapuķa Bella Briška
Ziemeļelbas Endija Latvena
Ziemeļelbas Dāvis Sargūns
Gulbja Anete Jenča
Gulbja Estere Pumpura
     
2015. gadā    
     
Lapuķa Estere Pumpura
Lapuķa Madara Uburģe
Lapuķa Ņikita Andrejevs
Lapuķa Nils Konstantinovs
Lapuķa Ivo Rode
Lapuķa Uģis Brūklene
Lapuķa Milda Klampe
Gulbja Kristaps Kravalis
Lūša Madara Vilne 
     
2014. gadā    
     
Gulbja Rinalds Gulbis
Lapuķa Uģis Brūklene
Lapuķa Krišjānis Bulle
Lapuķa Jānis Cepurītis
Lapuķa Dana Kalniņa- Zaķe
Lapuķa Rudīte Losāne
Lapuķa Guntars Rēboks
Lapuķa Ivo Rode
Lapuķa Oskars Smoļaks
Lapuķa Lelde Titava
Lūša Amanda  Kvelde
     
2013. gadā    
     
Ad verbum humanitāro zinātņu Līvija Baltrušaite
Lapuķa Dāvids Alksnis
Lapuķa Normunds Celmiņš
Lapuķa Līga Dzenīte(Rode)
Lapuķa Andris Gross
Rītdienas Kristaps Kravalis
     
2012. gadā    
     
Ad verbum TF Laine Kalēja
Lapuķa Normunds Ūdris
Rītdienas Agnese Puiķe
     
2011. gadā    
     
Ad verbum Kristaps Rāvičs
Ad verbum Atis Sinka
Gulbja Jānis Putnis
Žaņa Lapuķa Elana Jurgena
     
2010. gadā    
     
Ad verbum Aļesja Lavrinoviča
Gulbja Diāna Lozko
     
2009. gadā    
     
Gulbja Amanda Balode
     
2008. gadā    
     
Ceļamaize (Petk) Jānis Pablaks
Gulbja Santa Siņicina
Nipon Andris Namnieks