Zinātnieku nakts LU TF

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas līdzfinansēts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ielūkoties dažādu nozaru zinātniskajā darbībā. Ik gadu Latvijas Universitātes zinātnieku nakts ietvaros piedalās arī Teoloģijas fakultāte. Tās laikā interesentiem ir iespēja piedalīties diskusijās par dažādām tēmām, kā arī labāk iepazīt teoloģijas un reliģijpētniecības zinātnes laukus. Visi pasākumi pieejami bez maksas.  Zinātnieku nakts projektu koordinē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar vadošajām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un citām ar pētniecību saistītām organizācijām.