Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē (JTRU) iekļauti bezmaksas kursi ar mērķi iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar teoloģijas un reliģiju zinātnes saistošo dabu un tās dažādajiem virzieniem - Bībeles pētniecību, reliģijas antropoloģiju un psiholoģiju, pasaules reliģijām, reliģisko grupu apzināšanu un izpēti Latvijā, reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kā arī daudz ko citu. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte palīdz sagatavoties studijām Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē (LU TF).

Tāpat arī dalībnieki iegūst vispusīgu priekšstatu par teoloģijā un reliģijpētniecībā lietotajiem jēdzieniem, attiecībām starp dažādām reliģiskajām un nereliģiskajām (ateisti, agnostiķi) grupām, reliģiju mijiedarbību un dialogu ar sabiedrību gan vienas, gan vairāku kultūru un subkultūru ietvaros. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē var piedalīties, sākot no 10. klases. Darbojoties Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē, tiek dota iespēja pildīt mājasdarbus vai izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu par kādu no interesējošām tēmām, tā iegūstot papildu punktus un līdz ar to – priekšrocības iestāties LU Teoloģijas fakultātē. Nodarbības veidotas lekciju cikla formātā, sniedzot interesentiem iespēju iegūt visaptverošu un padziļinātu ieskatu teoloģijas un reliģijpētniecības laukā un studijās.

Aicinām izmantot šo iespēju tiem,

  • kuri šogad plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē;
  • kuri vēlas labāk izprast teoloģijas un reliģijpētniecības nozares;
  • kuriem interesē reliģiskie procesi Latvijā un pasaulē;
  • kurus pārsteidz, ka notiek šādas nodarbības;
  • kuri grib izmēģināt ko jaunu!

Izzināsim pasauli kopā!

 

2023. gada Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes nodarbības tika veltītas reliģiskai dažādībai Latvijā, pārdzimšanas idejai Indijas reliģijas, Vecās Derības stāstiem Seno Tuvo Austrumu kontekstā, kā arī sistemātiskajai teoloģijai. 

 

2024. gada JTRU notiks 16. martā attālinātā formātā ar vairākām lekcijām no dažādiem mācībspēkiem par teoloģijas un reliģijpētniecības tēmām. Ja vēlies piedalīties, piesakies jau tagad: https://forms.gle/WmfMdHEtTC9i1Zmb7

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, rakstiet uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Sekojiet līdz informācijai LU TF mājaslapā, InstagramFacebookTwitter kontā.