Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē iekļauti bezmaksas kursi ar mērķi iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar teoloģijas un reliģiju zinātnes saistošo dabu un tās dažādajiem virzieniem - Bībeles pētniecību, reliģijas antropoloģiju un psiholoģiju, pasaules reliģijām, reliģisko grupu apzināšanu un izpēti Latvijā, reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kā arī daudz ko citu. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte palīdz sagatavoties studijām Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē (LU TF).

Tāpat arī dalībnieki iegūst vispusīgu priekšstatu par teoloģijā un reliģijpētniecībā lietotajiem jēdzieniem, attiecībām starp dažādām reliģiskajām un nereliģiskajām (ateisti, agnostiķi) grupām, reliģiju mijiedarbību un dialogu ar sabiedrību gan vienas, gan vairāku kultūru un subkultūru ietvaros.

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē var piedalīties, sākot no 10. klases. Darbojoties Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē, tiek dota iespēja pildīt mājasdarbus vai izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu par kādu no interesējošām tēmām, tā iegūstot papildu punktus un līdz ar to – priekšrocības iestāties LU Teoloģijas fakultātē. Nodarbības veidotas lekciju cikla formātā, sniedzot interesentiem iespēju iegūt visaptverošu un padziļinātu ieskatu teoloģijas un reliģijpētniecības laukā un studijās.

2022. gadā pirmā Jauno teologu un reliģijpētniecības universitātes nodarbības:

19. aprīlī plkst. 18.00 docents Juris Cālītis "Teoloģija: jautājumi un ierosinājumi dzīvei"
26. aprīlī plkst. 18.00 profesore Dace Balode "Bībeles detektīvs"
10. maijā plkst. 18.00 profesors Valdis Tēraudkalns "Reliģiskās kustības Latvijā - ko un kā pētīt?"
17. maijā plkst. 18.00 docente Elizabete Taivāne "Idejas un to vizuālā izpausme pasaules reliģijās"

Nodarbības notiks attālinātā formātā Zoom platformā. 

Pieteikties 2022. gada JTRU iespējams līdz 18. aprīlim: ej.uz/JTRU2022

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, rakstiet uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Sekojiet līdz informācijai LU TF mājaslapā, Facebook un Twitter kontā.