Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē (JTRU) iekļauti bezmaksas kursi ar mērķi iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar teoloģijas un reliģiju zinātnes saistošo dabu un tās dažādajiem virzieniem - Bībeles pētniecību, reliģijas antropoloģiju un psiholoģiju, pasaules reliģijām, reliģisko grupu apzināšanu un izpēti Latvijā, reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kā arī daudz ko citu. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte palīdz sagatavoties studijām Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē (LU TF).

Tāpat arī dalībnieki iegūst vispusīgu priekšstatu par teoloģijā un reliģijpētniecībā lietotajiem jēdzieniem, attiecībām starp dažādām reliģiskajām un nereliģiskajām (ateisti, agnostiķi) grupām, reliģiju mijiedarbību un dialogu ar sabiedrību gan vienas, gan vairāku kultūru un subkultūru ietvaros. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē var piedalīties, sākot no 10. klases. Darbojoties Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātē, tiek dota iespēja pildīt mājasdarbus vai izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu par kādu no interesējošām tēmām, tā iegūstot papildu punktus un līdz ar to – priekšrocības iestāties LU Teoloģijas fakultātē. Nodarbības veidotas lekciju cikla formātā, sniedzot interesentiem iespēju iegūt visaptverošu un padziļinātu ieskatu teoloģijas un reliģijpētniecības laukā un studijās.

Aicinām izmantot šo iespēju tiem,

  • kuri šogad plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē;
  • kuri vēlas labāk izprast teoloģijas un reliģijpētniecības nozares;
  • kuriem interesē reliģiskie procesi Latvijā un pasaulē;
  • kurus pārsteidz, ka notiek šādas nodarbības;
  • kuri grib izmēģināt ko jaunu!

Izzināsim pasauli kopā!

 

2023. gada Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes nodarbības notiks 4 sestdienas no 11. februāra līdz 4. martam plkst. 12.00.

11. februāris profesors Valdis Tēraudkalns "Reliģiskā dažādība Latvijā". 

18. februāris asociētā profesore Elizabete Taivāne "Pārdzimšanas ideja Indijas reliģijās".

25. februāris lektore Rota Stone "Vecās Derības stāsti Seno Tuvo Austrumu kontekstā".

4. martā noslēguma lekciju vadīs Juris Cālītis. 

 

Informācija par 2024. gada JTRU tiks precizēta tuvākajā laikā. Ja vēlies piedalīties, piesakies jau tagad: https://forms.gle/WmfMdHEtTC9i1Zmb7

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, rakstiet uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Sekojiet līdz informācijai LU TF mājaslapā, InstagramFacebookTwitter kontā.