LU TF MĀCĪBU EKSKURSIJAS

Katru gadu LU Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvalde organizē rudens vai pavasara mācību ekskursiju studentiem un mācībspēkiem. Ekskursiju mērķis ir iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu.    Mācību ekskursijas notiek arī dažādu kursu ietvaros - tiek apmeklētas organizācijas, kas saistītas ar dažādām konfesijām un reliģijām.