LU TF studentu telpa

Teoloģijas fakultātes studentiem ir iespēja laiku pirms, pēc un starp lekcijām LU TF studentu telpā jeb "bunkurā". Šeit studentiem ir iespēja individuāli vai kopīgi pildīt mājās uzdotos darbus, pārrunāt dažādus tematus pie siltas tējas krūzes, u.c.  Fakti un noteikumi:  1. Bunkurs ir pieejams visiem LU TF studentiem. Septembra laikā katru gadu tiek atjaunots saraksts ar studējošajiem, kuriem ir pieeja bunkuram.  2. Bunkura atslēga atrodas pie dežuranta.  3. Ar bunkura atslēgu NEDRĪKST aiziet mājās. Tiklīdz students pamet bunkuru, lai dotos, piemēram, uz lekciju, viņam atslēga ir jānodod dežurantam. Ja viņš/viņa vēlas atgriezties bunkurā pēc lekcijas, atslēga ir atkārtoti jāpaņem no dežuranta.  4. Bunkurā NEDRĪKST - nesaudzīgi un neadekvāti apieties ar tur pieejamo tehniku un mēbelēm. Tāpat arī ir jāievēro LU ugunsdrošības noteikumi.  5. Bunkurs ir atpūtas, harmonijas un sadraudzības vieta. Saudzēsim to, lai tas turpina kalpot vēl neskaitāmus semestrus!