Aicinām visus interesentus 17. novembrī, plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājas 105. telpā piedalīties projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" noslēguma paneļdiskusijā "Kāda jēga dialogam starp zinātni un reliģiju".

Diskusiju moderēs LU Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF) profesors Vjačeslavs Kaščejevs. Diskusijā piedalīsies LU Teoloģijas fakultātes (TF) profesors Normunds Titāns, LU FMOF profesors Mārcis Auziņš, LU TF pētnieks Ģirts Rozners, kā arī LU TF lektors Kaspars Simanovičš. 

Diskusijā tiks apskatīti tādi jautājumi kā, piemēram, vai pastāv kādi kopīgi saskarsmes punkti starp dabas zinātni un reliģijpētniecības un teoloģijas jomu? Reliģijas bieži vien piedāvā konkrētu ētisko rīcību sistēmu, bet kā dabas zinātne varētu noteikt savus mērķus? Kā risināt ētiskos jautājumus, kurus izraisa, piemēram, jaunu tehnoloģiju radīšana pētniecības gaitā? Kāds pašlaik ir dialogs starp dabas zinātnes un reliģijpētniecības un teoloģijas jomu pārstāvjiem Latvijā un pasaulē? Kas varētu veicināt šo dialogu un ar kādiem šķeršļiem tas pašlaik sastopas? 

 

Diskusija notiks klātienē, 17. novembrī, plkst. 17.00 LU Zinātņu mājas (Jelgavas iela 3) 105. auditorijā.

Informējam, ka diskusijas laikā tiks filmēts un fotografēts. 

Diskusiju būs iespējams vērot arī tiešsaistē: https://bbb.lu.lv/b/flo-okx-pom-det 

Projekta laikā notikušo lekciju ieraksti pieejami LU Teoloģijas fakultātes Youtube kanālā

 

***
Projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko kopienu piederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem. Tā mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot resursus zinātnes un reliģijas dialogam pasākumu veidā, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Viena no projekta aktivitātēm būs lekciju cikls, kas veltīts gan zinātniekiem, gan arī ticīgajiem aktuālām tēmām. Projekta laikā īstenotie pasākumi ne tikai informēs par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos tam, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas.
Šis projekts tiek finansēts Oksfordas Universitātes Teoloģijas un reliģijas fakultātes Iana Ramzija Zinātnes un reliģijas centra (Ian Ramsey Centre for Science and Religion) projekta “Jaunie apvāršņi zinātnei un reliģijai Centrālajā un Austrumeiropā” (“New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe") ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs

Notiks lekcija par Bībeles interpretācijām
21.02.2022.

Notiks lekcija par Bībeles interpretācijām

Notiks lekcija veltīta ticības un prāta tematikai
23.11.2021.

Notiks lekcija veltīta ticības un prāta tematikai

Turpinās zinātnes un reliģijas dialogam veltīts lekciju cikls
13.05.2021.

Turpinās zinātnes un reliģijas dialogam veltīts lekciju cikls

Visa gada garumā norisināsies lekcijas veltītas zinātnes un reliģijas dialogam
11.03.2021.

Visa gada garumā norisināsies lekcijas veltītas zinātnes un reliģijas dialogam