Projekta “Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā” ietvaros norisināsies lekciju cikls, kas būs veltīts zinātnes un reliģijas dialogam. Pirmā lekcija notiks tiešsaistē jau 17. martā, plkst. 17.00, savukārt lekciju cikls noslēgsies ar paneļdiskusiju 2022. gada martā.

Lekciju cikls aizsāksies ar Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) vadošā pētnieka Floriana Gābauera lekciju “No kurienes nākam? Kurp ejam? Ko fizika mums saka par visuma sākumu un vai tas ir savienojams ar to, ko māca reliģijas?” Jau no izseniem laikiem dažādas pasaules reliģijas ir piedāvājušas savus skatījumus par pasaules izcelsmi. Piemēram, jūdu un kristiešu tradīcijas ir izvirzījušas pat ļoti konkrētas tēzes par pasaules radīšanu. Zinātnes kontekstā, savukārt, tieši no 20. gadsimta ir strauji attīstījušās zinātnieku spējas izstrādāt teorijas par Visuma izcelsmi un vēl jo vairāk – testēt šīs teorijas, pārbaudot iegūtos datus. Kādus rezultātus ieguva zinātnieki un vai tas ir atbilstoši jūdu un kristiešu tradīciju piedāvātajiem pasaules radīšanas skaidrojumiem? Vēl jo nozīmīgāk – ko šie stāstījumi var liecināt par attiecībām starp zinātni un ticību, un ko no tā ir iespējams mācīties? Lekcijas laikā savas atziņas par konkrēto tematu prezentēs arī LU FMOF profesors Vjačeslavs Kaščejevs, kā arī LU Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.

Sekojiet līdzi informācijai par turpmākajām lekcijām un citiem projekta pasākumiem LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē: www.tf.lu.lv. Saite uz katra pasākuma tiešsaisti tiks publicēts mājaslapā pāris dienas pirms pasākuma. Informējam, ka pasākumi tiks ierakstīti un to ieraksti būs pēc tam pieejami elektroniskā formātā. 

Projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko kopienu piederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem. Tā mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot resursus zinātnes un reliģijas dialogam pasākumu veidā, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Viena no projekta aktivitātēm būs lekciju cikls, kas veltīts gan zinātniekiem, gan arī ticīgajiem aktuālām tēmām. Projekta laikā īstenotie pasākumi ne tikai informēs par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos tam, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas.

Šis projekts tiek finansēts Oksfordas Universitātes Teoloģijas un reliģijas fakultātes Iana Ramzija Zinātnes un reliģijas centra (Ian Ramsey Centre for Science and Religion) projekta “Jaunie apvāršņi zinātnei un reliģijai Centrālajā un Austrumeiropā” (New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe") ietvaros.

Dalīties