Plakātā izmantota Zigmunda Orlovska fotogrāfija.

Aicinām visus interesentus piedalīties attālināti ceturtajā lekcijā “Kompleksu sistēmu evolūcijas mehānismi: fizikālā monisma ontoloģiskais skatījums”, kas norisinās projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" ietvaros. Lekcija notiks 20. oktobrī Zoom platformā, kā arī būs pieejama tiešraide Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Facebook lapā.

Visuma un dzīvības attīstību raksturo kompleksu sistēmu un organizācijas līmeņu izcelšanās un evolūcija: no atsevišķiem atomiem līdz zvaigznēm un galaktikām; no šūnām līdz civilizācijām un apzinīgu būtņu saprātam. Kā bioloģijas un saistīto dabaszinātņu sniegtās atziņas palīdz izprast kompleksijas evolūciju dzīvajā dabā? Kā šādas atziņas ietekmē filozofiskos un teoloģiskos priekštatus par realitātes dabu?

Lekcijā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedras viesdocents Dr. Zigmunds Orlovskis skaidros, kā attīstījusies un pakāpeniski pilnveidojusies mūsu izpratne par evolūcijas, ģenētiskajiem un molekulārajiem mehānismiem un kā to izrietošie universālie pamatprincipi ļauj izprast kompleksu un daudzveidīgu formu un funkciju izcelšanos dzīvajā dabā. Aplūkosim, kā šīs atziņas ietekmē mūsu priekštatus par epistemoloģiskajiem un ontoloģiskajiem jautājumiem, holistiski raugoties no fizikālā monisma skatu punkta.

Savas pārdomas par šo tematu prezentēs arī Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Dr. Jānis Liepiņš un LU Teoloģijas fakultātes lektors Ģirts Rozners. Diskusiju moderēs Aidis Tomsons.

Diskusija notiks Zoom platformā, kā arī tiks translēta LU Teoloģijas fakultātes Facebook lapā.

Saite uz Zoom:

lu-lv.zoom.us/j/98523278015

Meeting ID: 985 2327 8015
Passcode: 413250

Informējam, ka pasākumi tiks ierakstīti un to ieraksti pēc tam būs pieejami elektroniskā formātā. Pirmās lekcijas “No kurienes nākam? Kurp ejam? Ko fizika mums saka par visuma sākumu un vai tas ir savienojams ar to, ko māca reliģijas?”, otrās lekcijas "Kvantu fizikas metfizika" un trešās lekcijas "Atklāsme kā zibens no skaidrām debesīm" ieraksts pieejams LU TF Youtube kanālā

Projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko kopienu piederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem. Tā mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot resursus zinātnes un reliģijas dialogam pasākumu veidā, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Viena no projekta aktivitātēm būs lekciju cikls, kas veltīts gan zinātniekiem, gan arī ticīgajiem aktuālām tēmām. Projekta laikā īstenotie pasākumi ne tikai informēs par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos tam, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas.

Šis projekts tiek finansēts Oksfordas Universitātes Teoloģijas un reliģijas fakultātes Iana Ramzija Zinātnes un reliģijas centra (Ian Ramsey Centre for Science and Religion) projekta “Jaunie apvāršņi zinātnei un reliģijai Centrālajā un Austrumeiropā” (“New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe") ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs

Notiks lekcija par Bībeles interpretācijām
21.02.2022.

Notiks lekcija par Bībeles interpretācijām

Notiks lekcija veltīta ticības un prāta tematikai
23.11.2021.

Notiks lekcija veltīta ticības un prāta tematikai

Turpinās zinātnes un reliģijas dialogam veltīts lekciju cikls
13.05.2021.

Turpinās zinātnes un reliģijas dialogam veltīts lekciju cikls

Visa gada garumā norisināsies lekcijas veltītas zinātnes un reliģijas dialogam
11.03.2021.

Visa gada garumā norisināsies lekcijas veltītas zinātnes un reliģijas dialogam