TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2019. gada rudens semestrī

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

dekāne, profesore

Dace Balode

pirmdiena

 13.00-14.00

163.

(dekānes kabinets)

profesors, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas direktors

Ralfs Kokins

otrdiena

ceturtdiena

 16.00-17.00

 14.00-14.30

164.

Teoloģijas maģistra un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

ceturtdiena

 15.30-16.30, iepriekš vienojoties

 valdis.teraudkalns@lu.lv

164.

docents

Juris Cālītis

otrdiena

 12.00-13.00

164.

profesors

Normunds Titāns

otrdiena

 15.30-16.30

167.

docents

Andris Priede

pirmdiena

ceturtdiena

 no 14.00

 no 14.00

167.

lektors

Jānis Plaudis

ceturtdiena

 15.00-16.00

167.

lektore

Alda Vāczemniece

trešdiena

 10.30-10.30, iepriekš piesakoties

alda.vaczemniece@lu.lv

167.

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

pirmdiena

 14.15-15.30 vai citā laikā,iepriekš vienojoties

 (rakstot uz rudzij@gmail.com)

167.

pētniece

Olga Petrova

trešdiena

 8.00-8.30 (pēc iepriekšējas vienošanās

 olga.petrova@lu.lv)

167.

docente

Elizabete Taivāne

ceturtdiena

 15.30-16.30 un 18.00-19.00, iepriekš vienojoties

elizabetetaivane@hotmail.com elizabete.taivane@lu.lv

167.

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece

Ilze Stikāne

trešdiena

 10.00-14.00

162.

(dekanāts)

zinātniskais asistents

Nils Konstantinovs

trešdiena

 13.30-14.30

164.

docents

Linards Rozentāls

ceturtdiena

 16.00-16.30

166.

vadošā pētniece, profesore

Laima Geikina

 individuāli vienojoties: laima.geikina@lu.lv

164.