TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2023. gada rudens semestrī

Par konsultāciju laiku vēlams iepriekš vienoties. Jautājumu gadījumā, rakstiet uz teoldept@lu.lv.

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

dekāne, profesore

Dace Balode

dace.balode@lu.lv

ceturtdiena

 

12.30-14.00 ar iepriekšēju pierakstu

163.

bakalaura studiju programmas direktors, profesors

Ralfs Kokins

ralfs.kokins@lu.lv

otrdiena

ceturtdiena

14:00-14:30

citā laikā iepriekš vienojoties

164.

maģistra un doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

valdis.teraudkalns@lu.lv

ceturtdiena

17.00-18.00

164.

docents

Juris Cālītis

juris.calitis@lu.lv

pēc vienošanās

 

pētniece

Olga Petrova

olga.petrova@lu.lv

 

 

 

lektors

Jānis Plaudis

glossa@inbox.lv

janis.plaudis2@lu.lv

ceturtdiena

16.00-17.00

167.

docents

Andris Priede

priedea@inbox.lv

otrdiena

16.00-16.30

citā laikā pēc vienošanās

167.

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

janis.rudzitis-neimanis@lu.lv

trešdiena

16.15-17.30

citā laikā pēc vienošanās

 

asociētā profesore

Elizabete Taivāne

elizabete.taivane@lu.lv

 

pēc vienošanās, sazinoties pa e-pastu

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece, studentu kuratore

Ilze Stikāne

Ilze.stikane.tf@lu.lv

otrdiena

ceturtdiena

10.00-13.00

no 12.30

162.

dekanāts

profesore

Laima Geikina

laima.geikina@lu.lv

pēc vienošanās, sazinoties pa e-pastu

 

profesors

Normunds Titāns

normunds.titans@lu.lv

pirmdiena

 

15.30-16.30

citā laikā pēc vienošanās

167