TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2020. gada pavasara semestrī

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

 

dekāne, profesore

Dace Balode

trešdiena

no 16.00

163.

(dekānes kabinets)

 

profesors, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas direktors

Ralfs Kokins

otrdiena

14.00-14.30 vai citā laikā,iepriekš piesakoties ralfs.kokins@lu.lv

164.

 

Teoloģijas maģistra un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

otrdiena

16.30-18.00

164.

 

docents

Juris Cālītis

trešdiena

no 16.00

164.

 

profesors

Normunds Titāns

ceturtdiena

no 14.00

167.

 

docents

Andris Priede

pirmdiena

ceturtdiena

no 14.00

no 16.00

167.

 

lektors

Jānis Plaudis

iepriekš piesakoties

167.

 

lektore

Alda Vāczemniece

trešdiena

10.00-11.00, iepriekš piesakoties

alda.vaczemniece@lu.lv

167.

 

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

pirmdiena

16.15-17.30 vai citā laikā,iepriekš piesakoties rudzij@gmail.com

167.

 

pētniece

Olga Petrova

trešdiena

10.00-10.30 iepriekš piesakoties

167.

 

docente

Elizabete Taivāne

pirmdiena

trešdiena

17.00-18.00

no 16.45

iepriekš piesakoties

elizabete.taivane@lu.lv / elizabetetaivane@hotmail.com

167.

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece

Ilze Stikāne

pirmdiena

10.00-12.00

162.

(dekanāts)

 

vadošais pētnieks

Linards Rozentāls

otrdiena

9.30-11.00 iepriekš piesakoties

linards.rozentals@lu.lv / linards.rozentals@gmail.com

164./zoom

iepriekš saskaņojot

 

vadošā pētniece, profesore

Laima Geikina

iepriekš saskaņojot: laima.geikina@lu.lv

164.