TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2021. gada rudens semestrī

Informējam, ka pašlaik studijas Teoloģijas fakultātē notiek attālināti. 

Dekanāts ir vaļā reizi nedēļā trešdienās laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00.

Docētāju pieņemšanas laiki notiek attālinātā formātā. 

 

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

 

dekāne, profesore

Dace Balode

dace.balode@lu.lv

trešdiena

no 17.00

163.

(dekānes kabinets)

 

profesors, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas direktors

Ralfs Kokins

ralfs.kokins@lu.lv

otrdiena

 

 

ceturtdiena

14.00-14.30 un 16.00 - 16.30 klātienē 

14.00 - 16.00 attālināti

164.

 

Teoloģijas maģistra un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

valdis.teraudkalns@lu.lv

trešdiena

17.00-18.00

164.

 

docents

Juris Cālītis

juris.calitis@lu.lv

otrdiena

no 12.00 citā laikā pēc vienošanās

164.

 

zinātniskais asistents

Nils Konstantinovs

nils.konstantinovs@lu.lv

otrdiena

16.00 - 17.00

164.

 

docents

Andris Priede

priedea@inbox.lv

pirmdiena

otrdiena

no 14.00

167.

 

lektors

Jānis Plaudis

glossa@inbox.lv

pēc vienošanās

167.

 

lektore

Alda Vāczemniece

alda.vaczemniece@lu.lv

pirmdiena

no 12.00, iepriekš piesakoties

167.

 

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

janis.rudzitis-neimanis@lu.lv

otrdiena

14.15-15.30 citā laikā pēc vienošanās

167.

 

pētniece

Olga Petrova

olga.petrova@lu.lv

trešdiena

10.00-10.30, iepriekš piesakoties

167.

 

docente

Elizabete Taivāne

elizabete.taivane@lu.lv

trešdiena

no 14.00 citā laikā pēc vienošanās

attālināti

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece

Ilze Stikāne

ilze.stikane.tf@lu.lv

pirmdiena

15.00-17.00, 

citā laikā pēc vienošanās

162.

(dekanāts)

 

vadošais pētnieks

Linards Rozentāls

linards.rozentals@lu.lv

 

pēc vienošanās

164.

 

vadošā pētniece, profesore

Laima Geikina

laima.geikina@lu.lv

pēc vienošanās

164.