TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2021. gada rudens semestrī

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

 

dekāne, profesore

Dace Balode

dace.balode@lu.lv

trešdiena

no 17.00

163.

(dekānes kabinets)

 

profesors, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas direktors

Ralfs Kokins

ralfs.kokins@lu.lv

otrdiena

 

 

ceturtdiena

14.00-14.30 un 16.00 - 16.30 klātienē 

14.00 - 16.00 attālināti

164.

 

Teoloģijas maģistra un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

valdis.teraudkalns@lu.lv

trešdiena

17.00-18.00

164.

 

docents

Juris Cālītis

juris.calitis@lu.lv

otrdiena

no 12.00 citā laikā pēc vienošanās

164.

 

zinātniskais asistents

Nils Konstantinovs

nils.konstantinovs@lu.lv

otrdiena

16.00 - 17.00

164.

 

docents

Andris Priede

priedea@inbox.lv

pirmdiena

otrdiena

no 14.00

167.

 

lektors

Jānis Plaudis

glossa@inbox.lv

pēc vienošanās

167.

 

lektore

Alda Vāczemniece

alda.vaczemniece@lu.lv

pirmdiena

no 12.00, iepriekš piesakoties

167.

 

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

janis.rudzitis-neimanis@lu.lv

otrdiena

14.15-15.30 citā laikā pēc vienošanās

167.

 

pētniece

Olga Petrova

olga.petrova@lu.lv

trešdiena

10.00-10.30, iepriekš piesakoties

167.

 

docente

Elizabete Taivāne

elizabete.taivane@lu.lv

trešdiena

no 14.00 citā laikā pēc vienošanās

attālināti

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece

Ilze Stikāne

ilze.stikane.tf@lu.lv

pirmdiena

15.00-17.00, 

citā laikā pēc vienošanās

162.

(dekanāts)

 

vadošais pētnieks

Linards Rozentāls

linards.rozentals@lu.lv

 

pēc vienošanās

164.

 

vadošā pētniece, profesore

Laima Geikina

laima.geikina@lu.lv

pēc vienošanās

164.