TF administrācijas un docētaju pieņemšanas laiki 2022. gada rudens semestrī

Par konsultāciju laiku vēlams iepriekš vienoties. 

Dekanāts ir atvērts otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Jautājumu gadījumā, rakstiet uz teoldept@lu.lv.

Sākot no 12. decembra fakultātes darbs tiks organizēts attālināti līdz pat martam. 

amats

vārds, uzvārds

diena

laiks

telpa

dekāne, profesore

Dace Balode

dace.balode@lu.lv

trešdiena

16.00 ar iepriekšēju pierakstu

163.

(dekānes kabinets)

profesors, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas direktors

Ralfs Kokins

ralfs.kokins@lu.lv

otrdiena un ceturtdiena

14.00-14.30

iepriekš vienojoties

164.

attālināti

Teoloģijas maģistra un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmu direktors, profesors

Valdis Tēraudkalns

valdis.teraudkalns@lu.lv

pirmdiena

16.00-18.00 klātienē vai attālināti

iepriekš jāpiesakās

164.

attālināti

docents

Juris Cālītis

juris.calitis@lu.lv

 

pēc vienošanās

164.

docents

Andris Priede

priedea@inbox.lv

pirmdiena

trešdiena

no 14.00

no 16.00

167.

lektors

Jānis Plaudis

glossa@inbox.lv

otrdiena

10.00 (pēc lekcijas)

citā laikā, iepriekš vienojoties

167./attālināti

lektore

Alda Vāczemniece

alda.vaczemniece@lu.lv

trešdiena

10.30, iepriekš piesakoties

167./attālināti

docents

Jānis Rudzītis-Neimanis

janis.rudzitis-neimanis@lu.lv

otrdiena

citas dienas

klātienē vai attālināti, iepriekš vienojoties par laiku

167./attālināti

pētniece

Olga Petrova

olga.petrova@lu.lv

trešdiena

10.00-10.30, iepriekš jāpiesakās

attālināti

docente

Elizabete Taivāne

elizabete.taivane@lu.lv

trešdiena

citas dienas

no 17.00, iepriekš jāpiesakās

 

167./attālināti

doktorantūras lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste, pētniece

Ilze Stikāne

ilze.stikane.tf@lu.lv

 

klātienē pēc iepriekšējas vienošanās

162.

(dekanāts)

vadošais pētnieks

Linards Rozentāls

linards.rozentals@lu.lv

klātienē vai attālināti, iepriekš vienojoties par vietu un laiku

164./attālināti

vadošā pētniece, profesore

Laima Geikina

laima.geikina@lu.lv

pēc iepriekšējas vienošanās

164./attālināti

profesors, vadošais pētnieks

Normunds Titāns

normunds.titans@lu.lv

otrdiena

citas dienas

17.00-18.00, iepriekš jāpiesakās attālināti, iepriekš vienojoties 167./attālināti