Par Teoloģijas fakultāti

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte piedāvā iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju kultūras kontekstā. Teoloģijas studijās tiek iegūta pamatizpratne par kristietības un dažādu citu reliģiju (islāma, jūdaisma, budisma, hinduisma u.c.) uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos. Studijas dod iespēju apgūt arī iemaņas reliģisku norišu pētniecībai. Studentiem tiek piedāvātas plašas iespējas piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ir dibināta 1920. gada 4. februārī, atjaunota 1990. gadā un šobrīd ir vienīgā akadēmiskā institūcija Latvijā, kas piedāvā iespēju iegūt gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora grādu visās teoloģijas un reliģiju pētniecības jomās starptautiski akreditētās studiju programmās. Fakultāte nav pakļauta nevienai baznīcai, bet sadarbojas ar visām konfesijām, kā arī ar citu reliģiju kopienām Latvijā, uzsverot zinātniski kritisku pieeju teoloģijas un reliģiju pētniecības jautājumiem.