Projekta “Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā” ietvaros tiek veidots lekciju cikls, kas ir veltīts zinātnes un reliģijas dialogam. Visi interesenti ir aicināti piedalīties cikla trešā lekcijā “Atklāsme kā zibens no skaidrām debesīm”, kas notiks tiešsaistē 9. jūnijā, plkst. 17.00. Lekciju cikls noslēgsies ar paneļdiskusiju 2022. gada martā.

Trešajā lekcijā “Atklāsme kā zibens no skaidrām debesīm” Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) docents Juris Cālītis pastāstīs vairāk par atklāsmes nozīmi kristīgajā teoloģijā. Kāpēc mūsu ēras pirmos sešus gadsimtus kristīgajai baznīcai nebija interese par tādu jēdzienu kā “atklāsme”? Un kas tad ir mainījies un kāpēc tad vēlamies tādu jautājumu pārdomāt mūsdienās?

Pēc Jura Cālīša lekcijas savas atziņas par atklāsmes tematiku prezentēs arī priesteris Ilmārs Tolstovs un LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes zinātniskā asistente Dr. phys. Lāsma Puķina-Slava.

Sekojiet līdzi informācijai par turpmākajām lekcijām un citiem projekta pasākumiem projekta tīmekļa vietnē: https://www.zinatne-ticiba.lu.lv.

Saite uz lekciju:
lu-lv.zoom.us/j/93500760849

Meeting ID: 935 0076 0849
Passcode: 048314

Tiešraide būs pieejama LU TF Facebook lapā.

Informējam, ka pasākumi tiks ierakstīti un to ieraksti pēc tam būs pieejami elektroniskā formātā. Pirmās lekcijas “No kurienes nākam? Kurp ejam? Ko fizika mums saka par visuma sākumu un vai tas ir savienojams ar to, ko māca reliģijas?” un otrās lekcijas "Kvantu fizikas metfizika" ieraksts pieejams LU TF Youtube kanālā.  

Projekta "Zinātnes un reliģijas saderība pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko kopienu piederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem. Tā mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot resursus zinātnes un reliģijas dialogam pasākumu veidā, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Viena no projekta aktivitātēm būs lekciju cikls, kas veltīts gan zinātniekiem, gan arī ticīgajiem aktuālām tēmām. Projekta laikā īstenotie pasākumi ne tikai informēs par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos tam, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas.

Šis projekts tiek finansēts Oksfordas Universitātes Teoloģijas un reliģijas fakultātes Iana Ramzija Zinātnes un reliģijas centra (Ian Ramsey Centre for Science and Religion) projekta “Jaunie apvāršņi zinātnei un reliģijai Centrālajā un Austrumeiropā” (New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe") ietvaros.

Dalīties