Autors: Jess Bailey, avots: unsplash.com

Pētniekiem līdz pat 9. maijam ir iespēja iesūtīt pētījuma tēmas uz Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) izsludināto konkursu par konkurētspējīgu pētījumu (referātu) izstrādi par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kas atbilstu vienai no zemāk aprakstītajām tēmām

Pētījumu tēmas fokusējas uz sievietes vietu, lomu baznīcā un sabiedrībā un pieļauj metožu dažādību attiecīgās tēmas padziļinātā izklāstā. Pētījumu konkursa uzvarētāji iegūs finanšu atlīdzību (brutto) EUR 350,- vai EUR 500,- apmērā.

Pētījumu tēmas:

  1. Stambulas konvencija: ratificējušo valstu pieredze. Kas Latvijā mainītos konvencijas ratificēšanas rezultātā?
  2. Sieviešu ieguldījums Viduslaiku misticismā.
  3. Garīgais amats luteriskajā tradīcijā un tā izpratnes dažādība. Sieviete mācītāja.
  4. Sociālie tīkli un meiteņu, jaunu sieviešu pašvērtība, psiholoģiskā, garīgā veselība.
  5. Sieviete Latvijas baznīcās: reliģijas psiholoģijas atziņas un analīzes.
  6. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadības aksiomas - ja atļausim sievietes mācītājas, tad sekos geju laulības – analīze.
  7. Dzimumu līdztiesības jautājums Latvijas masu medijos pēdējo 10 gadu laikā. Socioloģisks vērtējums.
  8. Sievietes diakones Pāvila dibinātajās draudzēs un agrīnajā kristietībā.
  9. Feminisma “trešais vilnis” pasaulē un Latvijā.

Konkursa dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt citu aktuālu tēmu, pamatojot savu izvēli ar tēmas aktualitāti, kā arī definējot metodes, kas tiks izmantotas konkrētā jautājuma analīzē.

Pētījuma iesniegšanas valodas: angļu un latviešu.

Pētījuma apjomam ir jābūt ne mazākam par 5 000 un ne lielākam par 8 000 vārdu, ieskaitot atsauces un piezīmes.

 

Konkursa termiņi:

>> 2021. gada 9. maijs - pētījuma kopsavilkuma iesniegšana (250 – 300 vārdu apjomā, sūtot kopsavilkumu uz sievietes.teologes@gmail.com)

>> 2021. gada 18. jūlijs – pētījuma iesniegšana (sievietes.teologes@gmail.com)

Lūdzam kandidātus iepazīties ar konkursa nolikumu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedrošinām jūs sazināties ar LLSTA, rakstot uz e-pastu sievietes.teologes@gmail.com

Dalīties