15. un 22. janvārī. plkst. 17.00 doktorantūras skolas "Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas" ietvaros tiešsaistē norisināsies Amsterdamas Brīvās universitātes (Vrije Universiteit Amsterdam) profesora Pītera-Bena Smita (Peter-Ben Smith) vieslekcijas par Veco Derību.

Pirmajā lekcijā profesors Pīters-Bens Smits aspkatīs to, kā Vecās Derības teksti tiek uztverti caur Jaunād Derības prizmu. Savukārt otrajā lekcijā viesprofesors pievērsīsies tieši vardarbības tematikai un tā izpratnei Vecās Derības kontekstā. 

Lekcijas notiks angļu valodā Zoom platformā: 

https://us02web.zoom.us/j/81958198088?pwd=STk0Qk1MWTYrRTAveWo2bzEra3loQT09

Meeting ID: 819 5819 8088
Passcode: 033681

 

Par doktorantūras skolu

Doktorantūras skola "Teoloģijas un reliģipētniecības aktuālās problēmas” sniedz jaunas zinātniskas sadarbības iespējas studējošiem un paaugstina iesaistīto mācībspēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības tīklu reliģijas fenomenu pētniecībā. Skolas mērķis ir paplašināt un padziļināt pētījumus par dažādām aktuālām teoloģijas un reliģipētniecības jomām, piesaistot ne tikai pārstāvjus no LU struktūrvienībām un citām Latvijas augstskolām, bet arī ārvalstu ekspertus. Lai nodrošinātu pētījumu praktisko nozīmību, augstu teorētisko līmeni un idejas no citu nozaru pētniekiem, skolas ietvaros tiek organizēti regulāri semināri un veicināta skolas dalībnieku publikāciju tapšana.

Dalīties