29. un 30. novembrī norisināsies "Darba devēju garbrokastis - starpreliģiju dialogs Latvijā - iespējas un ieguvumi" pasākums, kurā būs iespējams iesaistīties darbiniekiem, kuri vēlas veidot atvērtu darba vidi, veicinot cilvēku ar dažādu reliģisko piederību iesaisti darba tirgū, fokusējoties uz pievienoto vērtību.

Starpreliģiju dialogs notiek četros līmeņos: zināšanu, darbības, garīguma un morāles kontekstā. Tas ir dialogs par reliģiskām tēmām, kurā piedalās dalībnieki, kuri atzīst viens otru kā daļu no dažādām reliģiskām tradīcijām un grupām.

Pasākuma uzdevums ir sniegt cilvēkiem iespēju izprast dažādību reliģiju kontekstā, kā arī atpazīt savu aizspriedumu izcelsmi, kas veicina reliģiskos konfliktus. Diskusija veicinās izpratni par reliģiskās piederības jautājumiem un iespējamo starp reliģiju un konfesiju dialogu Latvijā.

Pasākumu laikā tiks veicināta izpratne jautājumos, kas skar stereotipu veidošanos un izaicinājumus saistībā ar reliģisko piederību - iespēju studēt un iekļauties darba tirgū - tam nepieciešamie nosacījumi, ēšanas paradumi un reliģisko rituālu ievērošana un citi aspekti. Pasākums ietvers dalīšanos pieredzē, jautājumu un atbilžu daļas, kuru laikā dalībnieki varēs uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī sadraudzības daļu brīvā formātā.

Dalība pasākumos ir bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Dalībai jāpiesakās līdz 25.11.2022, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.gle/xkdt4Uba2qbE1KWs9.