Visi interesenti ir laipni aicināti pieteikties Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātei, kas šogad norisināsies 27. aprīlī!

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes laikā šogad būs iespēja iepazīties ar dažādām teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozarēm. 
Lektors Jānis Plaudis iesāks dienu, savienojot pagātni ar nākotni - sengrieķu valodu ar to valodu, ko lietojam ikdienā. Docents Juris Cālītis iedziļināsies sistemātiskās teoloģijas līkločos, Lieldienu periodā pievēršoties kristīgajā tradīcijā tik ļoti nozīmīgajam augšāmcelšanās jautājumam. Docente Elizabete Taivāne aizvedīs interesentus tālākā ceļojumā pa Indijas, Ķīnas un Japāņas reliģiozitātes takām. Profesore Laima Geikina pievērsīsies reliģijas izglītības jautājuma nozīmībai. Zinātniskais asistents Nils Sakss Konstantinovs topošos zinātnieku aizvedīs reliģijas psiholoģijas dzīlēs, sniedzot nozīmīgu ieskatu, it īpaši ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus Šrilankā un Jaunzēlandē, reliģiskajā terorismā un tā darbošanās mehānismos. Savukārt dienu pabeigsim ar docenta Andra Priedes ieskicējumu par sakrālajiem simboliem, ko, iespējams, ikkatrs no mums kādreiz ir pamanījis, apmeklējot kādu baznīcu vai tikai paejot tai garām.

Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes mērķis ir iepazīstināt topošos studentus ar studiju saturu un pētniecības iespēju virzieniem Teoloģijas fakultātē. Pabeidzot jauno teologu un reliģijpētnieku universitāti, izpildot mājās uzdotos izvēles uzdevumus un stājoties Teoloģijas fakultātes bakalaura studiju programmā, reflektanti nopelna 20 papildu punktus. Tomēr aicinām arī visus citus interesentus, kas vēlas stāties dažāda līmeņa studijās, apmeklēt Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāti, lai gūtu ieskatu par teoloģijas un reliģijpētniecības studijām.

Pieteikties iespējams līdz pat 26. aprīlīm, rakstot uz ilze.stikane.tf@lu.lv. 
E-pastā jānorāda: vārds, uzvārds, izglītība (klase, kurss vai akadēmiskais grāds), kā arī kontakttālrunis.