Jauni izaicinājumi projekta īstenošanai.

Šajā laikā iespējams izcelt trīs lielus notikumus, kas atstājuši iespaidu uz projekta norisi un pētniecību:

  1. Konference Austrālijā;
  2. ASV Vanderbilta Universitātes kolēģu viesošanās Latvijā un Igaunijā;
  3. COVID-19.

Pārskata periods iesākās aizraujoši un sen gaidīti: dalība konferencē Melburnā, Austrālijā. Šī vizīte tika plānota nepilnu gadu un tika gaidīta ar lielu nepacietību. Austrālija – līdz šim man neatklātais kontinents. Biju priecīga, kad saņēmu ziņu, ka esmu akceptēta kā dalībniece nu jau otrajai starptautiskajai Romas katoļu reliģiskās izglītības konferencei, kas norisinājās Melburnā. Tik tālu dototies ceļā, ieplānoju veltīt laiku arī pētniecībai Austrālijas Katoļu Universitātes bibliotēkā. Mana vizīte, pateicoties kolēģim Maiklam Bukananam (Michael Buchanan), izdevās ražīga un interesanta vairāku iemeslu dēļ: 1) iepazīstot citu kultūru un ļaudis; 2) vēlreiz pārliecinoties, ka Romas katoļu reliģiskās izglītības pieejas un izaicinājumi visā pasaulē ir daudzveidīgi pretēji stereotipiskiem uzskatiem, ka Romas katoļi visā pasaulē domā un rīkojas vienādi; 3) iespējai strādāt universitātes bibliotēkā, kas palīdzēja papildināt monogrāijas melnrakstu ar Romas katoļu perspektīvu eklezioloģijas problemātikā. Konferences ietvaros prezentēju sava pētījuma par studējošo garīgās labizjūtas pilnveides iespējām Teoloģijas studiju programmās. Saņēmu atzinīgus vārdus par paveikto, kas nenoliedzami sniedz gandarījumu.

Jau rudenī, pateicoties kolēģu atsaucībai un pēcdoktorantūras projekta laikā gūtajai pieredzei un starptautiskajiem kontaktiem, saņēmām Baltijas Amerikas Brīvības fonda (BAFF) atbalstu ASV Vanderbilta Universitātes teoloģijas skolas profesoru vizītei Latvijā un Igaunijā. Pirms gada pēcdoktorantūras projekta ietvaros, viesojoties šajā augstskolā, personiski iepazinu profesorus Boniju Milleri-McLemori (Bonnie Miller-McLemore) un Marku Milleru-McLemoru (Mark Miller-McLemore). Abi kolēģi saistīti ar praktiskās teoloģijas pētniecību. BAFF atbalsts pieļāva vēl vienas viešņas – Stefānijas Badvejas, liturģikas un dzimtes studiju pētniecības lauka speciālistes vizīti. Piedaloties šo viesprofesoru lekcijās, semināros un neformālās diskusijās, bija patiess gandarījums par to, kā pēcdoktorantūras projekta rezultāti pārtop par ilgtermiņa sadarbības projektiem un kļūst par ieguvumu ne tikai man kā vadošajai pētniecei, bet arī plašākai Latvijas un Igaunijas sabiedrībai (plašāk par vizīti iespējams lasīt: www.tf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57031/www.tf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57208/; www.tf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57219/, kā arī par saistību ar pēcdoktorantūras projektu iespējams lasīt šeit: https://ir.lv/2020/02/14/nekad-nepadodies/?fbclid=IwAR2odKTLYWQjj3fwvXPwm_3h6Supw2xWCtCqvGivhDWjHvt825BTHMy50RI).

Abi augstāk minētie notikumi brīnumainā kārtā īstenojās īsi pirms COVID-19 krīzes sākuma Eiropā un pasaulē, pirms robežu slēgšanas. Turpmākais darbs projektā tiek (un iespējams tiks) veikts pie rakstāmgalda pašizolācijas apstākļos, attālināti izmantojot plašo elektronisko resursu klāstu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka pastāv risks neīstenot pēdējo ieplānoto vizīti pie sadarbības partnera Volas Akadēmijā Grieķijā. Iespējams, kādi nedigitalizēti, bet būtiski avoti netiks apgūti, jo nebūs iespējams apmeklēt bibliotēkas. Tomēr kopumā darbs pie monogrāfijas turpinās, ir izstrādāts dizains otrajam izglītības darbības pētījumam, kura ietvaros adoptēts Aktīvās atvērtās-domāšanas tests (Actively Open-minded Thinking tests, AOT). Dzīve un pētniecība turpinās!

Paralēli pētījumam izdevās runāt par sasniegtajiem rezultātiem LU 78. starptautiski zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijā "Kurp ejam? Teoloģija, reliģijpētniecība un garīgums 21. gadsimtā" (https://www.youtube.com/watch?v=qnObg3iP3lA), izstādē "Skola 2020" RadioNaba intervijā (https://www.facebook.com/radionaba/videos/221582565642429/UzpfSTIyOTQ1OTMwMDUyNjI3MzoxNTc0MTMyNTg2MDU4OTMx/) un jau pieminētajā viedokļa rakstā žurnālā IR. Projekta noslēgums sakrīt ar Teoloģijas fakultātes simtgades svinībām. Ceru, ka projekta rezultāti būs laba dāvana šajā jubilejā!