2023. gada 17. februārī plkst. 14.00 attālinātā Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes promocijas padomes Filozofijā, ētikā un reliģijā atklātā sēdē ILZE STIKĀNE aizstāvēja savu promocijas darbu par tēmu "Un kurš gan patiesībā nekad nav ticējis Jēzum?": Katolicisms Džeka Keruaka Louelas romānos" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārās un mākslas zinātnēs.

Recenzenti: pētniece Dr.phil. Anne Sauka (Latvijas Universitāte); profesors Dr.theol. Kristo Lombārds (Pretorijas Universitāte, Dienvidāfrikas Republika), profesore Dr.theol. Anne Kull (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā, kā arī LU TF tīmekļa vietnē. 

2024. gada 2. februārī LU Darbinieku sapulcē Ilze Stikāne saņēmu LU Gada balvu par izcilu promocijas darbu.