Neērto tēmu referātu maratons

"Neērto tēmu referātu maratons" (NTRM) ir LU Teoloģijas fakultātes studentu rīkota ikgadēja konference, kurā LU studentiem ir iespēja prezentēt savus pētījumus par sabiedrībā neērtiem jautājumiem un tematiem. NTRM mērķis ir attīstīt studentu prasmi uzstāties auditorijas priekšā, izglītot sabiedrību un mudināt jaunus cilvēkus runāt par tēmām, kuras ir nepieciešams aktualizēt sabiedrības diskursā.  

NTRM idejas autore ir LU TF absolvente Estere Pumpura. Konference ik gadu tiek veidota sadarbībā ar LU TF studentu pašpārvaldi. 

Referātu maratonā var piedalīties jebkurš LU students, kā arī absolvents. Vienam studentam atļauts pieteikt arī vairākus referātus.

2020. gadā NTRM norisināsies 27. martā. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai LU TF sociālajos portālos. Jautājumu gadījumā rakstiet: tfspestere@gmail.com.