© Foto: Toms Grīnbergs.

Saskaņā ar 22. aprīlī pieņemto Latvijas Universitātes (LU) Padomes lēmumu par LU rektora profesora Gundara Bērziņa ierosinātajiem grozījumiem LU iekšējās konsolidācijas plānā, 30. aprīlī iecelti sešu jauno LU fakultāšu dekāna pienākumu izpildītāji. Jauno fakultāšu dekānus paredzēts apstiprināt šī gada septembra izskaņā, līdz tam konsolidācijas ietvaros dekāna pienākumu izpildītājiem uzdodot veikt konkrētus uzdevumus. Par apvienotās LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāna pienākumu izpildītāju iecelta līdzšinējā Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore Dace Balode.

Par dekāna pienākumu izpildītājiem iecelti:

  • LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē – prof. Jānis Priede;
  • LU Humanitāro zinātņu fakultātē – prof. Dace Balode;
  • LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē – prof. Zaiga Krišjāne;
  • LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātē – doc. Jāzeps Logins;
  • LU Juridiskajā fakultātē – doc. Edvīns Danovskis.

LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāti dekānes amatā turpinās vadīt prof. Linda Daniela.

Jaunajiem fakultāšu dekāna pienākumu izpildītājiem, kas faktisko struktūrvienības darbību nodrošinās no 1. jūlija, būs jānodrošina administrācijas, studiju un zinātnes darba nepārtrauktība. Pildot pienākumus līdz 30. septembrim, viņiem jāizveido fakultātes izpilddirekcija un jāieceļ vadības komandas pienākumu izpildītāji. Tāpat viņiem būs jāizstrādā fakultātes nolikums un jāorganizē Domes vēlēšanas. Dekāna pienākumu izpildītāji būs arī atbildīgi par jauno studentu uzņemšanas un eksaminācijas komisiju organizāciju, studiju līgumu parakstīšanu un reģistrācijas studijām organizēšanu.

Kā ziņots iepriekš, veicot iekšējo konsolidāciju, LU, balstoties Ziemeļeiropas augstskolu labajā praksē, pilnveido organizatorisko struktūru, lai tādējādi celtu LU konkurētspējas izaugsmi, veicinātu personāla attīstību un nodrošinātu iespējami pilnvērtīgu studiju un zinātnes pārvaldību. Konsolidācijas procesā tiek nodrošināta visu LU studiju un attīstības programmu, kā arī zinātnisko projektu pēctecība.

Dalīties