Latvijas Universitāte (LU) aicina visu Universitātes saimi ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 12.00 Mazajā aulā uz LU svinīgo valsts svētku pasākumu, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai.

Programmā: 

  • LU rektora profesora Indriķa Muižnieka uzruna LU saimei Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā.
  • LU Juridiskās fakultātes docenta,  Dr. iur. Jāņa Plepa priekšlasījums "Satversmes ietvars Latvijas ilgtspējai: ideja, mērķi un pamatvērtības toreiz un šodien".
  • Svētku koncerts – piedalās LU vīru vokālais ansamblis “Dancis”, mākslinieciskā vadītāja Sarmīte Ančāne-Vilciņa, pie klavierēm Māris Šērs.

 Pasākums būs skatāms arī tiešraidē. 

Dalīties