2020. gada rudens semestrī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte sniegs iespēju interesentiem, kas nav uzsākuši studijas teoloģijas un reliģijpētniecības jomā, tiešsaistē pievienoties Dr. theol. un rakstnieces Ilzes Jansones vadītajam kursam "Feminisma teoloģija". Kurss norisināsies katru ceturtdienu no plkst. 16.30 līdz 18.00, sākot ar 10. septembri.

Kursa "Feminisma teoloģija" mērķis ir iepazīstināt ar feminisma teoloģiju un tās veidošanos, primāri koncentrējoties uz tradicionālās teoloģijas kritikas, korekcijas un transformācijas procesu, kas izriet no sieviešu subordinācijas pieredzes kristīgās Baznīcas praktiskajā un intelektuālajā dzīvē. Balstoties uz pazīstamāko Eiropas un Ziemeļamerikas feminisma teoloģu darbiem, tiek sniegts ieskats par feminisma devumu tradicionālajās teoloģijas nozarēs, kā arī nodrošināts pārskats par feminisma teoloģijas lomu citās pasaules reliģijās.

Kā uzsver kursa docētāja Ilze Jansone: 

Lielākoties reliģiju pazīstam kā visai patriarhālu sistēmu, kurā sievietei atvēlēta sekundāra vieta – viņa taču galu galā esot radīta no vīrieša ribas, un tāpēc gadsimtiem ilgi tikusi atstumta un marginalizēta. Feminisma teoloģija pēc būtības nav atsevišķa disciplīna. Tai būtu jācaurvij visas citas teoloģijas nozares, un dažās pasaules valstīs tas tā ir, bet citās – turpinām dzīvot vecajos laikos. Kā ielasīt sievieti atpakaļ kristīgajā tradīcijā un vai tas ir vajadzīgs? Vai Bībeli sievietes lasa citādi? Kas tieši sievietei Latvijā traucē kļūt par mācītāju – viņas būtība vai tendencioza Rakstu interpretācija? Kursa ietvaros kopīgi ar studentiem un klausītājiem centīsimies nonākt pie atbildēm uz šiem jautājumiem.

Ja vēlaties piedalīties studiju kursā "Feminisma teoloģija" tiešsaistē, lūgums pieteikties, aizpildot anketu: https://forms.gle/qVUvnPZZL5jpp9tTA

Pieteikties kursam iespējams līdz 16. septembrim. 

Par lektori

Ilze Jansone (1982) ir teoloģijas zinātņu doktore, latviešu rakstniece un publiciste. Laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam strādāja LU Teoloģijas fakultātē, kur 2013. gadā arī ieguva doktora grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē. Fakultātē pasniegusi kursus “Feminisma teoloģija”, “Dzimte un reliģija”, “Ievads reliģijas psiholoģijā” u.c. Vairākkārt uzstājusies ar lekcijām un publiskiem priekšlasījumiem par dažādām teoloģijas tēmām. Pētnieciskās intereses ietver reliģijas un literatūras mijiedarbi, nokturnālo un nāves teoloģiju un feminisma teoloģiju. Kopā ar D. Hanovu un K. Vērdiņu sastādījusi akadēmiskos rakstu krājumus “Dzimte un reliģija” (I–III), ir vairāku starptautisku zinātnisku publikāciju autore.

Dalīties