Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāni iebilst pret tās nomelnošanu

02.03.2018

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags intervijā laikrakstam „Sestdiena” šī gada 24. februārī ir pievērsis uzmanību arī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei. Viņš ir izvēlējies lietot salīdzinājumu, ka Teoloģijas fakultāte pieder, citējot viņa tēlainos izteikumus, ūdens sporta “snorkelēšanas” pārstāvjiem, kurus teoloģijā interesē tikai skaistums. Kamēr TF “peld pa virsu”, baznīca (pieņemam, domāta Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, turpmāk LELB) nodarbojas ar “niršanu dziļumā… un glābj dzīvības”.
Šāds salīdzinājums un arī citi Jāņa Vanaga izteikumi intervijā apšauba Teoloģijas fakultātes mācībspēku teoloģisko profesionalitāti, kā arī mūsu kolēģu un studējošo personīgo ticību. Šāda neobjektīva un tiesājoša attieksme nepiestāv nevienam baznīcas vadītājam. Baznīcas aprindās, universitātē un plašākā sabiedrībā viņa izteikumi rada apjukumu. Diemžēl Jāņa Vanaga viedoklis par Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti ir tikai turpinājums mērķtiecīgai negatīva tēla veidošanas kampaņai, kuru luteriskās baznīcas vadība un atsevišķi mācītāji gadiem ir apzināti veikuši pret Teoloģijas fakultāti, aicinot draudžu locekļus nestudēt teoloģiju tajā. Šie apgalvojumi ir ietekmējuši ne tikai fakultātes darbību, bet arī ekumēnisko dialogu, kurā tā ir iesaistīta. Šiem apgalvojumiem nav pamata ne Teoloģijas fakultātes mācību saturā, ne mācībspēku profesionalitātē, ne uzskatos, ko tās mācībspēki pārstāv. 
Baznīcas vadītāja un Teoloģijas fakultātes mācībspēku uzskati var atšķirties, bet norādām, ka LELB arhibīskaps Jānis Vanags nav kompetents izvērtēt ne TF mācībspēku akadēmisko kompetenci (kas ir izglītības ekspertu uzdevums), ne arī tās studējošo un mācībspēku personīgo teoloģisko iesaisti vai pārliecību. Baznīcas vadība ir atteikusies no sadarbības ar fakultāti, kas tika piedāvāta ikviena tās dekāna laikā. Atteikdamies piedalīties TF veidojošos procesos, arhibīskaps un LELB Baznīcas vadība ir zaudējusi arī morālās tiesības spriest par TF notiekošo.
Kā LELB bijušais un esošie locekļi uzskatām, ka LU Teoloģijas fakultātes izstumšana no baznīcas dzīves un turklāt tās nomelnošana, notikusi apzināti, lai pēc iespējas nepieļautu akadēmiskas teoloģijas ietekmi uz baznīcas dzīvi un samazinātu kritiski domājošu cilvēku un tostarp mācītāju skaitu baznīcā. 
Tāpēc mūsu pienākums ir skaidri pateikt, ka nekad neesam vērsušies pret baznīcu kā institūciju — mēs esam par baznīcu, un viena TF misijas daļa ir tieši palīdzēt Baznīcas izaugsmei — ka caur studijām TF tā top stipra ticībā, garīgā gudrībā un intelektuālā briedumā.
Raugoties uz to, ka Latvijas sabiedrībā akūti trūkst reliģiskas kompetences, un arī baznīcu ietvaros ir iespējams tikai ierobežots teoloģisks dialogs, mēs nostājamies pret šo negatīvo publicitāti un aicinām studēt teoloģiju Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē ikvienu, kas meklē patiesību, kas nāk no Dieva. Arvien esam gandarīti, ka LELB un citu baznīcu mācītāju saimē šobrīd strādā garīdznieki, Teoloģijas fakultātes absolventi, kalpojot ievērojamākās draudzēs gan Rīgā, gan daudzās Latvijas pilsētās un ciemos. Arī nākotnē paredzam šādu iespēju sadarboties ar Baznīcām un draudzēm.

Cieņā 
Juris Cālītis, LU Teoloģijas fakultātes dekāns 2001-2007, LELBĀL mācītājs (prāvests emeritus) no 1966. gada, LELB mācītājs 1995-2006.
Ralfs Kokins, LU Teoloģijas fakultātes dekāns 2007-2015, LELB mācītājs no 1994. gada
Dace Balode, LU TF dekāne no 2015.gada, LELB draudzes locekle no 1991. gada