Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Doktorantūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” ietvaros notiks Mārtina Pērsija vieslekcija

28.11.2017

4. decembrī, plkst. 18.15 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) doktorantūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” ietvaros notiks teologa Mārtina Pērsija (Martyn Percy) vieslekcija “Anglikāņu politiskā teoloģija: valsts un baznīcas attiecības. Britu pieredzes piemēri, no kuriem būtu iespējams mācīties” (Anglican political theology: state and church relationships. Lessons to be taken from the British experience). Lekcija notiks angļu valodā, LU TF 161. telpā, Raiņa bulv. 19.

Mārtins Pērsijs kopš 2014. gada ir dekāns vienā no lielākajām Oksfordas Universitātes koledžām (Kristus baznīcas koledža), kā arī viens no starpkonfesionālās organizācijas “Modernā baznīca” viceprezidentiem. Šī organizācija atbalsta dialogu starp dažādām reliģiskajām tradīcijām. Pērsijs bez dekāna pienākumu pildīšanas arī pasniedz lekcijas Teoloģijas un reliģiju zinātnes fakultātē.

4. decembra lekcijā M. Pērsijs apskatīs anglikāņu politiskās teoloģijas aspektus. Viņš atspoguļos un analizēs to, kā baznīcas un politiskie spēki var savstarpēji lietderīgi mijiedarboties. Teologs arī pievērsīsies jautājumam par to, kā Anglijas baznīcai izdodas saglabāt savu kristīgo liecību, tajā pašā laikā esot nacionālai valsts baznīcai.

 

M. Pērsijs Rīgā uzstāsies arī 2. decembrī, plkst. 18.00 Rīgas Sv. Pestītāja draudzē (Anglikāņu iela 2a) ar lekciju “Kopbūšana: baznīcas un sabiedrības tapšanas problēmas un iespējas” (On Being Together: The Problems and Possibilities of Becoming Church and Society).

 

Visi ir laipni aicināti apmeklēt abas lekcijas!