Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aicina pieteikties doktorantūras skolai “Teoloģijas un reliģiju pētniecības aktuālās problēmas”

19.09.2018.

Doktora studiju programmu studenti, zinātniskā grāda pretendenti un maģistranti var pieteikties dalībai doktorantūras skolā līdz 2018. gada 1. oktobrim.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas”:

·         Zinātniskās iestrādes – piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (Skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);

·         Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem.

 

Potenciālajiem skolas dalībniekiem jāiesniedz:

·       pieteikums dalībai skolā;

·        CV;

·         īss darba tēmas apraksts (3 – 5 rindkopas).

 

Pēc Skolas Vadības padomes sēdes, kurā, balstoties uz kritērijiem, tiks pieņemts lēmums par uzņemšanu skolā, informācija par uzņemšanu un Skolas aktivitātēm dalībniekiem tiks nosūtīta arī elektroniski.

 

Dokumenti jāiesniedz LU Teoloģijas fakultātes dekanātā, Raiņa bulv. 19, 162. telpā.

 

Papildu informāciju par doktorantūras skolu varat uzzināt, rakstot doktorantūras skolas Vadības padomes priekšsēdētājam, profesoram Valdim Tēraudkalnam (e-pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv) vai arī doktorantūras skolas tehniskajai sekretārei Ilzei Stikānei (ilze.stikane.tf@lu.lv, tālr. 67034441).