Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Sākusies pieteikšanās Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmai

14.08.2018.

No 13. līdz 17. augustam Latvijas Universitātē notiek pieteikšanās doktora studiju programmām. Pieteikties LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmai iespējams katru dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

Prasības uzņemšanai Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmā: maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

Budžeta vietu skaits: 2

Maksas vietu skaits: 5

Studiju maksa gadā: EUR 2134

Studiju ilgums: 6 semestri

 

Piesakoties doktora studijām līdzi jāņem:

  • Aizpildīta noteikta parauga veidlapa veidlapa 
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;
  • Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu;
  • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir);
  • Promocijas darba tēmas pieteikums; veidlapa  
  • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; Promocijas darba tēmas pamatojums un iestrāde Juridiskās zinātnes doktora studiju programmai 
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • Reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).
  • Paraugs - Curriculum Vitae 

 

Iestājpārrunas reflektantiem notiks 5.septembrī, LU Teoloģijas fakultātē (LU TF), Raiņa bulvārī 19, sākot no plkst. 16.15.

 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar LU TF doktora studiju programmas lietvedi Ilze Stikāni, ilze.stikane.tf@lu.lv.