Studentu pašpārvalde

LU Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes (LU TF SP) galvenais mērķis ir uzlabot studentu akadēmisko un studiju ikdienas dzīvi fakultātē un LU, kā arī vienmēr pārstāvēt studentu intereses. Pašpārvaldes darbība galvenokārt ir vērsta uz akadēmiskās sfēras attīstību jaunos, aizraujošos veidos ar mērķi raisīt studentos interesi par mācību procesu un veicināt studentu integrāciju viņiem interesējošajā akadēmiskajā sfērā. Pašpārvaldes komandā darbojas aktīvi visu studiju līmeņu studenti, kuriem rūp studentu akadēmiskā izaugsme un studentu ikdienas dzīves uzlabošana. Pašpārvaldes sastāvu katru gadu ievēl atklātās vēlēšanās LU TF studenti.  

TF SP sastāvs 2018./2019. akadēmiskajā gadā:

  • Marjama Movsesjana, priekšsēdētāja
  • Ilze Ūdre, priekšsēdētājas vietniece
  • Sarmīte Cīrule, LU Studentu padomes biedre
  • Ivars Līnis, akadēmiskā virziena vadītājs
  • Ģirts Viļumsons, sociālā virziena vadītājs
  • Ņikita Andrejevs, iekšējā virziena vadītājs
  • Anna Dobele, ārējā virziena vadītāja
  • Judīte Ozoliņa, LU TF SP biedre

Pašpārvalde organizē praktiskus seminārus, kā arī piedalās TF mācību ekskursiju organizēšanā, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu. Savukārt LU TF SP organizētās diskusijas ar citu fakultāšu pārstāvjiem un studentu konferences ir pasākumi, kuri attīsta nepieciešamās iemaņas, kas viennozīmīgi studentiem noderēs tālākās studijās un darbā. Tāpat arī studentu pašpārvalde rīko filmu vakarus, pēc tam diskutējot par filmās redzēto. 

Pašpārvalde arī rūpējas par kvalitatīvi kopā pavadītu laiku un atpūtu, organizējot spēļu vakarus. 

Ar LU TF studentu pašpārvaldi varat sazināties, rakstot uz tfsp2019@gmail.com vai zvanot +37129446009