Studentu pašpārvalde

LU Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes (LU TF SP) galvenais mērķis ir uzlabot studentu akadēmisko un studiju ikdienas dzīvi fakultātē un LU, kā arī vienmēr pārstāvēt studentu intereses. Pašpārvaldes darbība galvenokārt ir vērsta uz akadēmiskās sfēras attīstību jaunos, aizraujošos veidos ar mērķi raisīt studentos interesi par mācību procesu un veicināt studentu integrāciju viņiem interesējošajā akadēmiskajā sfērā. Pašpārvaldes komandā darbojas aktīvi visu studiju līmeņu studenti, kuriem rūp studentu akadēmiskā izaugsme un studentu ikdienas dzīves uzlabošana. Pašpārvaldes sastāvu katru gadu ievēl atklātās vēlēšanās LU TF studenti.  

LU TF SP sastāvs 2020./2021. akadēmiskajā gadā:

  • Džeina Mieze, priekšsēdētāja (e-pasts: dzeina.mieze@gmail.com)
  • Priekšsēdētājas vietniece, domniece Inga Popandopulo (e-pasts: inga.popandopulo@gmail.com)

  • LU TF SP biedre, domniece Evelīna Astrātova

  • LU TF SP biedre Liene Sandalāne

  • LU TF SP biedre Sindija Bergmane

  • LU TF SP biedre Zane Bratuškina 

Pašpārvalde organizē praktiskus seminārus, kā arī piedalās TF mācību ekskursiju organizēšanā, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu.