Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ārvalstu partneri
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.11.2017
Skats uz Lēvenes Katoļu universitātes studentu viesnīcas pagalmu.

Jau kopš atjaunošanas 1990. gadā LU Teoloģijas fakultāte ir pievērsusi sevišķu uzmanību sadarbībai ar ārvalstu, īpaši Rietumeiropas universitāšu, teoloģijas fakultātēm gan mācību programmu izstrādē, gan zinātniski pētnieciskajā darbā un studiju procesa uzlabošanā. Pakāpeniski attīstīta un paplašināta veiksmīga sadarbība ar Tartu Universitātes Teoloģijas fakultāti – tās pārstāvji ir LU Teoloģijas fakultātes izveidotās Promocijas padomes un Profesoru padomes locekļi, attīsta starptautisku zinātnisku dialogu, publicējot savu pētījumu rezultātus LU Teoloģijas fakultātes zinātniskajā recenzējamā izdevumā „Ceļš”  un kā redkolēģijas locekļi piedaloties izdevumam iesniegto rakstu recenzēšanā. 

Rakstu krājuma “Ceļš”  redkolēģijā iesaistījušies arī mācībspēki no citām Eiropas un ASV universitātēm; tāpat kopā ar kolēģiem no Vācijas universitātēm kopīgi īstenoti dažādi pētniecības projekti, to rezultātus publicējot rakstu krājumā “Ceļš”  un prezentējot kopīgā konferencē “Kristietība un politika”. Mācībspēki no dažādām ārvalstu universitātēm viesojas LU Teoloģijas fakultātē, daloties ar savu pētniecisko pieredzi doktorantūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” rīkoto pasākumu ietvaros. Rūpējoties par studentu iespēju padziļināti pētīt specifiski interesējošās tēmas, paplašināt redzesloku un uzlabot valodu zināšanas, LU Teoloģijas fakultāte ir iesaistījusies arī mūžizglītības programmas ERASMUS īstenošanā, piedāvājot plašas studiju iespējas tās ietvaros.

 

Bakalaura programmā studējošiem

 • Maincas Universitāte (Vācija)
 • Tībingenas Universitāte (Vācija)
 • Heidelbergas Universitāte (Vācija)
 • Berlīnes Universitāte (Vācija)
 • Potsdamas Universitāte (Vācija)
 • Brēmenes Universitāte (Vācija)
 • Rostokas Universitāte (Vācija)
 • Minhenes Universitāte (Vācija)
 • Rēgensburgas Universitāte (Vācija)
 • Joensu Universitāte (Somija)
 • Ružomberokas Katoļu universitāte (Slovākija)
 • Karabukas Universitāte (Turcija)
 • Segedas universitāte (Ungārija)
 • Sirnakas universitāte (Turcija)
 • Prāgas Kārļa universitāte (Čehija)

Maģistra programmā studējošiem

 • Maincas Universitāte (Vācija)
 • Tībingenas Universitāte (Vācija)
 • Heidelbergas Universitāte (Vācija)
 • Berlīnes Universitāte (Vācija)
 • Potsdamas Universitāte (Vācija)
 • Brēmenes Universitāte (Vācija)
 • Rostokas Universitāte (Vācija)
 • Minhenes Universitāte (Vācija)
 • Rēgensburgas Universitāte (Vācija)
 • Lēvenes Katoļu universitāte (Beļģija)
 • Joensu Universitāte (Somija)
 • Ružomberokas Katoļu universitāte (Slovākija)
 • Karabukas Universitāte (Turcija)
 • Brīvā Universitāte (Nīderlande)
 • Segedas universitāte (Ungārija)
 • Sirnakas universitāte (Turcija)
 • Prāgas Kārļa universitāte (Čehija)

Doktorantiem

 • Maincas Universitāte (Vācija)
 • Tībingenas Universitāte (Vācija)
 • Heidelbergas Universitāte (Vācija)
 • Potsdamas Universitāte (Vācija)
 • Brēmenes Universitāte (Vācija)
 • Minhenes Universitāte (Vācija)
 • Rēgensburgas Universitāte (Vācija)
 • Kadesona koledža (Oksforda, Lielbritānija)
 • Lēvenes Katoļu universitāte (Beļģija)
 • Joensu Universitāte (Somija)
 • Ružomberokas Katoļu universitāte (Slovākija)
 • Karabukas Universitāte (Turcija)
 • Brīvā Universitāte (Nīderlande)
 • Segedas universitāte (Ungārija)
 • Sirnakas universitāte (Turcija)
 • Prāgas Kārļa universitāte (Čehija)

Papildus ERASMUS programmai LU Teoloģijas fakultātes doktorantiem ir iespēja pieteikties arī uz Ķīles Universitātes ikgadējo studiju vai pētniecības stipendiju, kā arī iesaistīties sadarbības projektos (pētniecība, semināri, konferences) ar citām Eiropas universitātēm. 

Neskaidrību gadījumā rakstiet Jānim Rudzītim-Neimanim, LU Teoloģijas fakultātes atbildīgajam ERASMUS programmas jautājumos: janis.rudzitis@lu.lv