Laiks strādāt, laiks atpūsties!

Novembris Latvijā iezīmējas ar nacionālo svētku dienām. Neraugoties uz to, projekta ietvaros mēnesim cita loģika un prioritātes. Tā novembra pirmās deviņas dienas pagāja patiesa ekumenisma zīmē Gruzijā. 7. novembrī bija lieliska iespēja tikties ar Gruzijas vācu-evaņēgēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Marku Šohu. Sens draugs jau kopš laika, kad viņš kalpoja Rīgā. Interesanta izvērtās saruna par ekumenismu Gruzijā un vācu etniskās kopienas vēsturi. Iepretim monolītajai pareiztīcīgajai tradīcijai, kurai kā tradicionālai kristīgai konesijai ir zināmas nerakstītas priekšrocības attiecībās ar valsts varu, nelielās protestantu, Romas katoļu, Armēņu un anglikāņu kopienas vienojas, lai svinētu Vienotību (skatīt iepriekšējā perioda pārskatu). Iespēja piedalīties vācu ev.-luteriskās baznīcas Dāmu komitejas sanāksmē, izvērtās sirsnīgā stāstā par to, kā vācu izcelsmes gruzīni turējās pie savas ticības, tradīcijas, palīdzēja viens otram gan cariskās Krievijas, gan padomju savienības, gan nu jau valsts neatkarības laikos. Arī par to, kā zaudē savus dievnamus ticīgo skaita samazinājuma dēļ, gan cīniņos par vēsturiskajiem īpašumiem ar pareizticīgo baznīcu. Neraugoties uz to, blakus baznīcai uzcelts sociālās aprūpes nams, kur katru dienu siltu ēdienu iespējams saņemt trūkuma skartajiem Tbilisi iedzīvotājiem, iekārtota mājvieta līdz pat 20 vācu izcelsmes senioriem, kas nodrošina ne tikai jumtu virs galvas un siltu ēdienu, bet arī medicīnisko un sociālo aprūpi. Par šo jāpateicas Vācijā saziedotajiem līdzekļiem.

8. novembrī brīnisķīga iespēja piedalīties ekumeniskā dievkalpojumā, kas veltīts kristiešu Vienotības svinībām.

Atgriežoties Rīgā, visa uzmanība tiek veltīta monogrāfijas rakstīšanai, kā arī notiek gatavošanās vairāku konerenču priekšlasījumiem. Varētu teikt pētnieka rutīnas darbs – lasīšana, domāšana, rakstīšana. Ļoti interesanta tēma kristīgās prakses konteksta raksturojumam ir mākslīgā intelekta (MI) ienākšana mūsu ikdienas dzīvē. Pašai iznāca šajā laikā uzsākt sarunu ar botu, kas atbildēja tālrunī. Ļoti dīvaina pēcgarša. No pirmajām pieklājības frāzēm uzreiz neattapu, ka sarunājos ar tehnisku sarunu biedru. MI ienāk cilvēku dzīvē, tātad ienāk arī baznīcas dzīvē. Saistās ne tikai ar teoloģisku diskusiju par radīšanas tematiku, bet arī par tehnoloģiju lietojumu baznīcas praksē. Mācītāja amata aizstājums ar svētījošo robotu „BlessU-2” tika demonstrēts Vācijā, Reformācijas piecsimtgades programmas ietvaros. Šāds fakts liek uzdot jautājumu vai arī mācītāja darbs ir aizstājams, kā par to ir norūpējušies citu industriju dalībnieki.

Šajā laikā esmu izveidojusi arī nelielu praktiskās teoloģijas disciplīnas raksturojumu, kura ietvaros esmu apstājusies pie praktiskās teoloģijas disciplīnas deinīcijas, kas kļūs par pamatu manām tālākām pārdomām: praktiskā teoloģija pēta, kā reliģiskā pārliecība jeb ticība, tradīcijas un prakse sastopas ar mūsdienu pieredzi, jautājumiem un rīcību, un īsteno dialogu, kas ir savstarpēji bagātinošs, intelektuāli kritisks un praktiski pārveidojošs. Mana pētījuma atslēgas vārdi: ticība, tradīcija, prakse, mūsdienu pieredze, jautājumi, rīcība, dialogs, kritisks, transformējošs.

Intensīvs darbs paredz kvalitatīvas atpūtas nepieciešamību. Ziemassvētku un gadu mijas laiks bija izcils ar to, ka bija iespēja būt kopā ar ģimeni brīvdienu ceļojumā Spānijā. Ceļojuma pieredze deva dažādus impulsus pētnieka prātam, turpinot darbu janvārī – kā savijas nacionālās identitātes, reliģijas un mūsdienu konteksta jautājumi? Turpinās darbs pie sagatavošanās 2. Starptautiskās Romas katoļu reliģiskās izglītības konerencei Austrālijā, Melburnā. Sekmīgu Jauno 2020. gadu!