Grande Finale

Šī ir pēdējā ziņa mana projekta ietvaros. Trīs gadu laikā esmu paveikusi daudz. Protams, vienmēr iespējams labāk un vairāk, bet, atskatoties projekta laika līnijā, redzu, ka sasniegts ir daudz: 6 darba vizītes pie sadarbības partneriem visā pasaulē – Krievijā, Dienvidāfrikā, ASV, Vācijā, Gruzijā un arī tepat Latvijā, Daugavpilī. Paldies kolēģiem par atbalstu un manas kompetences pilnveidi. Pateicoties šai sadarbībai, esmu dalījusies ar pētījuma rezultātiem Maltā, Beļģijā, Norvēģijā, Somijā un Austrālijā. Atskatoties saprotu, ka nekad vairs nebūšu tikai Latvijas Universitātei, Latvijai un pat Eiropai piederīga – esmu kļuvusi par visas pasaules zinātnieku saimes dalībnieci. Pateicoties šai būšanai kopā, ir bijusi izdevība uzaicināt pasaules līmeņa zinātniekus uz Latviju un dāsni dalīties šajā iespējā ar Igaunijas kolēģiem Tartu. Tas notika īsi pirms Covid-19 ierobežojumiem pavasarī.

Jāatzīmē, ka vizītes bija ražīgas ar dalību konferencēs un publikācijām. Pēdējā mēneša laikā esmu saņēmusi priecīgu ziņu, ka, neraugoties uz publicēšanās biznesa ēnas pusēm, beidzot, sadarbībā ar Dienvidāfrikas un Austrālijas kolēģiem, ir publicēti mana pētījuma rezultāti. Uzsākot projektu, biju kopumā solījusi 5 publikācijas, projekta noslēgumā tās ir 8. Biju solījusi 3 reizes uzstāties ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs, bet noslēgumā esmu to veikusi 8 reizes. Jāsaka, ka solītie divi izglītības darbības pētījumi izpildīti šajā apjomā, tāpat kā labās darbības piemēru kolekcija MOODL vidē, ko izmantošu turpmāk, strādājot praktiskās teoloģijas akadēmiskajā laukā.

Esmu bijusi aktīva ziņotāja par sasniegto dažādos komunikācijas kanālos: LU un LU TF mājas lapās, uzstājoties interesentiem dažādās auditorijās un diskusijās. Šajā rudenī sadarbībā ar Integrācijas un miera institūtu organizējām vairākus notikumus sarunu festivālā “Lampa”. Pati dalījos savu pētījuma rezultātos diskusijā 5. septembrī “Reliģija un izglītība: pretstati vai savstarpējs papildinājums?” https://festivalslampa.lv/lv/video-arhivs/1346. Šogad bija tas gods arī pārstāvēt savu fakultāti LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas “Zināšanu agorā” ar prezentāciju “Reliģiskās izglītības modelis atbilstoši Skola2030 principiem” https://www.tf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61165/.

Tomēr vislielākais sasniegums ir monogrāfija “Ecce Homo! Praktiskā teoloģija: no dievbijības kopšanas līdz starpdiciplinārai prakses pētniecībai”, kas ir pozitīvi novērtēta no kolēģu puses un pēc publicēšanas tiks izplatīta ar sadarbības partnera Zvaigzne ABC palīdzību.

Tik daudzas reizes šeit esmu pieminējusi vārdu “sadarbība”. Patiesi, esmu mācījusies kļūt vēl atvērtāka un iekļaujošāka, spēcinājusi savas svešavlodu prasmes, lai pēc projekta īstenošanas turpinātu darboties reliģijas un teoloģijas pētniecības laukā vienam mērķim: vienot nevis šķelt! Vispirms akadēmisko vidi šeit Latvijā, pēc tam ekumenisma un starpreliģiju dialoga laukā. Es ticu, kopā mums izdosies darīt Latviju līdzsvarotāku un labklājīgāku, kur vietas pietiek visiem! Arī viesiem!

Pārskatam pievienotas bildes ar projekta ietvaros sastaptajiem cilvēkiem!