Darbīgs atvaļinājums.

Covid-19 korekcijas tika ieviestas arī projekta sasniedzamo rezultātu rādītājos. Maiju tika plānots pavadīt Grieķijā (pat bija jau noslēgta vienošanās), Volas Teoloģijas pētījumu akadēmijā (Volos Academy for Theological studies), lai padziļināti pētītu grieķu pareizticīgās tradīcijas praksi. Tāpat arī bija plānota dalība divās starptautiskās konferencēs turpat Grieķijā. Diemžēl ar pandēmiju saistītie ierobežojumi Eiropā un Latvijā pārvilka treknu svītru šim nodomam un rezultātam. Tādējādi izpaliks plašāka pareizticīgās teoloģijas perspektīve praktiskās teoloģijas raksturojumā. Labi, ka pirms tam man bija iespēja pabūt Krievijā un Gruzijā.

Maijs pagāja šeit pat Latvijā, īstenojot plānoto izglītības darbības pētījumu. Izmantojot Aktīvās atvērtās domāšanas testu (AOT), pētīju LU Teoloģijas fakultātes piedāvāto studiju rezultātu atbilstību definētajiem mērķiem. Jau šobrīd varu teikt, ka aptaujā piedalījušies 45 fakultātes studenti no visu līmeņu studiju programmām. Rezultātus apkopotā veidā plānots iesniegt kā publikāciju 2020. gada otrajā pusē.

Maija beigās, lai izmantotu uzkrātās atvaļinājuma dienas, devos garākās brīvdienās. Tomēr projekta plānoto rezultātu iesniegšanas grafiks nesakrīt ar manu brīvdienu laiku. Tāpēc joprojām strādāju pie monogrāfijas pilnveides un iesniedzu publikāciju „Studējošo garīgā labizjūta un praktiskas ievirzes teoloģijas studiju programmā” Teoloģijas, reliģijpētniecības un kultūrvēstures žurnālam “Ceļš”.

Tiek papildināta labās prakses piemēru kolekcija. Šoreiz tai pievienojies apraksts par ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenoto resocializācijas programmu “Mirjama”.