Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studentu pašpārvalde
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.06.2018

Par pašpārvaldi

LU Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes (LU TF SP) galvenais mērķis ir uzlabot studentu akadēmisko un ikdienas dzīvi fakultātē un LU, kā arī vienmēr un visur pārstāvēt studentu intereses. Pašpārvaldes darbība galvenokārt vērsta uz akadēmiskās sfēras attīstību jaunos, aizraujošos veidos ar mērķi raisīt studentos interesi par mācību procesu un veicināt savas vietas atrašanu interesējošā akadēmiskajā sfērā. Pašpārvaldes komandā ir cilvēki no bakalaura un maģistra programmu visiem kursiem. Pašpārvaldē darbojas aktīvi studenti, kuriem rūp studentu akadēmiskā izaugsme un studentu ikdienas dzīves uzlabošana.

Pašpārvaldes sastāvs

  • priekšsēdētāja Inga Bertuža inga.tf.sp@gmail.com
  • priekšsēdētājas vietniece Marjama Movsesian
  • iekšējā virziena vadītāja Liene Sandalāne
  • ārējā virziena vadītāja Bella Briška
  • akadēmiskā virziena vadītājs Dāvis Sargūns
  • sociālā virziena vadītājs Kaspars Rutkovskis
  • LU TF SP biedrs Toms Brauns
  • LU TF SP biedre Endija Latvena tfspendija@gmail.com
  • LUSP biedrs Mārtiņš Priedītis

Pašpārvalde organizē gan praktiskus seminārus/ekskursijas, gan diskusiju vakarus ar citu fakultāšu pārstāvjiem, gan studentu konferences, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu. Savukārt diskusijas ar citu fakultāšu pārstāvjiem un studentu konference ir pasākumi, kuri attīsta nepieciešamās iemaņas, kas viennozīmīgi noderēs tālākā studiju procesā.

Pašpārvalde rūpējas arī par kvalitatīvi kopā pavadītu laiku un atpūtu, reizi mēnesī organizējot spēļu vakarus, palaikam kopīgi noskatoties kādu filmu un apspriežot tajā redzēto.