Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par fakultāti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.12.2017

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ir dibināta 1920. gada 4. februārī, atjaunota 1990. gadā un šobrīd ir vienīgā akadēmiskā institūcija Latvijā, kas piedāvā iespēju iegūt bakalaura, maģistra un doktora grādus visās teoloģijas un reliģiju pētniecības jomās starptautiski akreditētās studiju programmās. Fakultāte nav pakļauta nevienai baznīcai, bet sadarbojas ar visām konfesijām, kā arī ar citu reliģiju kopienām Latvijā, uzsverot zinātniski kritisku pieeju teoloģijas un reliģiju pētniecības jautājumiem.

Visā pastāvēšanas laikā fakultāte vienmēr ir pulcējusi un joprojām pulcē studentus, kas vēlas iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju pētniecību, vēsturi, filozofiju, psiholoģiju, kā arī senebreju un sengrieķu (koinē) valodu. Visas akadēmiskās studiju programmas ir izstrādātas, balstoties Rietumeiropas universitāšu teoloģijas un reliģijas zinātnes pētniecības fakultāšu standartos. Fakultāte piedāvā arī plašas iespējas studijām ārzemēs (piemēram, Heidelbergas, Minhenes un Tībingenes Universitātēs, Lēvenes Katoļu universitātē, Prāgas Kārļa universitātē u.c.).

Fakultātes adrese

Raiņa bulvāris 19, 162. telpa, tālrunis 67034441, e-pasts: teoldept@lu.lv

Skype: teologijas.fakultate

Dekāne

prof. Dace Balode, dace.balode@lu.lv


Izpilddirektore

Nelda Kikjauka, tālrunis 67034441


Mediji 

Ilze Stikāne, tālrunis 67034441, ilze.stikane.tf@lu.lv