1. februārī, plkst. 18.00, grāmatnīcā "Bolderāja" (Avotu iela 29) notiks diskusija “Kāpēc runāt par teoloģiju bārā?”, kam sekos Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģiskā, reliģijpētnieciskā un kultūrvēsturiskā izdevuma "Ceļš" 73. numura atvēršanas svētki.

2023. gadā Teoloģijas mēnesis aizsāksies ar žurnāla "Ceļš" 73. numura atklāšanas svētkiem un diskusiju "Kāpēc runāt par teoloģiju bārā"? Diskusijā piedalīsies jaunākā numura rakstu autori profesors Valdis Tēraudkalns, zinātniskais asistents Ņikita Andrejevs, zinātniskā grāda pretendente Līva Fokrote un pētniece Ilze Stikāne. Diskusiju moderēs pētniece Ilze Jansone. 

73. numurs aizsākas ar LU Teoloģijas fakultātes (TF) zinātniskā asistenta Ņikitas Andrejeva rakstu par Dieva un pasaules astpoguļojumu Latvijas kristīgajā repa daiļradē. LU TF doktorante Kristīna Ēce iedziļinās Leipcigas un Lībencellas misiju vēsturiskajos aspektos, īpašu uzmanību pievēršot Hildegardes Procelas un Lilijas Otīlijas Grīviņas kalpošanai. Zinātniskā grāda pretendente Līva Fokrote savukārt aplūko amerikāņu teologa Stenlija Hauervasa ieskatu par draudzi kā Svētos Rakstus interpretējošu kopienu. LU TF doktorante Diāna Hristenko kopā ar profesoru Valdi Tēraudkalnu atspoguļo Latvijas PSR laikā (1944 – 1985) īstenotos kontroles mehānismus attiecībā pret reliģiskajām kopienām. LU TF profesors Normunds Titāns un pētniece Ilze Jansone savā rakstā analizē interviju ar arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču par aborta jautājumu, koncentrējoties uz divu veidu komentāriem – par sievietēm un par embriju. LU TF doktorants Pāvels Ņizins atspoguļo postteisma aspektus Džona Sponga teoloģijā. LU TF docents Andris Priede aktualizē Latvijas mūsdienu sakrālo arhitektūru un pasūtītāja izaicinājumus, veidojot šādas jaunbūves. LU docents Linards Rozentāls savā rakstā apskata reliģijas potenciālu pieaugošas kompleksitātes apstākļos. Savukārt LU TF pētniece Ilze Stikāne savā rakstā salīdzina Džeka Keruaka aprakstīto sastapšanos ar katolicismu viņa ceļojumu stāstu krājumā “Lonesome Traveler” un Louelas romānos.

Žurnālu “Ceļš” un arī citus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus visizdevīgāk iegādāties Rīgā, Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, kā arī izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).

Žurnālu iespējams apskatīt arī LU Akadēmiskā apgāda tīmekļa vietnē.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Laipni aicināti visi interesenti! 

 

Par žurnālu

Žurnāls “Ceļš” ir atjaunotās LU TF anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju izpratni par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. “Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskajai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.

Dalīties