31. oktobrī LU Zinātņu mājas 8. stāvā (Jelgavas iela 3) norisināsies seminārs "Challenges of Theological Education in the 21st Century", kuru organizē Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte sadarbībā ar Mārtiņa Lutera Halles-Vitenbergas universitātes Teoloģijas fakultāti. Semināra ietvaros eksperti un studenti diskutēs par teoloģijas kā akadēmiskās jomas nozīmi universitātēs un par teoloģiskās izglītības nākotni.

Teoloģiskā izglītībai mūsdienās neizbēgami saskarās ar jautājumu, kādā virzienā tai doties nākotnē? Kam teoloģija kalpo kā akadēmiska disciplīna 21. gadsimtā? Vai universitātēs vēl ir nepieciešama teoloģija? Latvijā teoloģiskā izglītība pieredz kritiku no diviem aspektiem. It īpaši no zinātniskā skatu punkta, kritiku izraisa teoloģisko izpētes jautājumu daba. No otras puses, no baznīcām nāk vienlīdz dzēlīga kritika, ka 1991. gadā atjaunotās Teoloģijas fakultātes pētniecība un izglītība ir pārāk liberāla, tādējādi tā neatbilst baznīcas vajadzībām.  

Interese par teoloģijas studijām sarūk ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, ieskaitot Vāciju. Intereses mazināšanās par teoloģijas studijām varētu būt arī saistīta ar procesiem, kas ietekmē baznīcai piederīgo skaita samazināšanos. Šādā kontekstā iespējams saskatīt arī faktu, ka teoloģijas studijas bieži vien izvēlas tie, kuri nestrādā šajā jomā. Šādi novērojumi izraisa jautājumus par to, kāda varētu izskatīties teoloģiskās izglītības un pašas teoloģijas nākotne? Vai tai būtu jākalpo baznīcai, draudzes locekļiem, tradīcijai? Vai tā būtu saskatāma kā "karte" jebkuriem reliģiskiem meklējumiem? Kādā veidā teoloģijai nepieciešams definēt un veidot attiecības ar sabiedrību ārpus akadēmiskā konteksta? Kādā veidā šīs jomas nozīme varētu tikt stiprināta akadēmiskajā diskursā?  

2022 gadā Latvijā tiek atzīmēta Reformācijas Livonijā piecsimtgade. 12. jūnijā, 1522. gadā Rīgā notika pirmās debates, kurās, luterāņu reformācijas ideju iespaidots, teologs Andreas Knopkens prezentēja savas tēzes. Debates un diskusijas ir teoloģiskās domas veidošanas procesa pašos pamatos. Tieši tāpēc seminārā "Challanges of Theological Education in the 21st Century" LU Teoloģijas fakultātes pētnieki un studenti kopā ar Mārtiņa Lutera Halles-Vitenbergas universitātes Teoloģijas fakultātes pārstāvjiem diskutēs par teoloģijas un teoloģiskās izglītības jautājumiem. Tas ir ne tikai iemesls satikties, bet arī pieminēt reformācijas teoloģisko mantojumu Latvijā. Visas reliģijas formas saskarās ar robežām un ir ārejošas (Pauls Tillihs), tādējādi meklējumi pēc izaugsmes iespējām ir nerimstošs teoloģijas uzdevums. 

Semināra programma.

Semināra darba valoda - angļu. 

Informējam, ka semināra laikā tiks fotografēts. 

Uz LU Zinātņu mājas 8. stāvu iespējams nokļūt ar liftu braucot līdz 7. stāvam un tad pa sānu durvīm līdz pat 8. stāvam. 

Dalīties