20. jūnijā, plkst. 17.00, Latvijas Universitātes Bibliotēkas Klusajā lasītavā (Raiņa bulvāris 19, 2. stāvs) notiks "Sotēra dialogs" tulkojuma un komentāra atklāšanas svētki.

“Sotēra dialogs” (NHC III,5) ir Nag-Hammadi koptu papirusu bibliotēkas III kodeksa pēdējais 5. traktāts. Pats teksts ir datējams ar 2. gadsimtu, un līdz mūsdienām tas saglabājies viena vienīga, stipri bojāta (vietām nesalasāma) 4. gadsimta rokraksta veidā. Saglabājies teksts ir senajā koptu valodā, sahīdiskajā dialektā. Valodas ziņā tas ir ievērojami sarežģītāks par citiem gnostiskajiem tekstiem.

"Sotēra dialogs" ir unikāls izdevums, jo tas ir pirmais šī teksta tulkojums latviešu valodā, kā arī to papildina vērtīgi komentāri. 

Tulkojuma un zinātniskā ievada autors ir prof. Dr. theol. Ralfs Kokins, pēcvārda autors ir Linards Rozentāls. Izdevuma literārā redaktore ir Inta Rozenvalde, māksliniece Agata Muze, makets Kristapam Opincāns.

Grāmatu izdevusi Latvijas Bībeles biedrība.

Profesors Ralfs Kokins uzsver, ka "Sotēra dialogs” ir skaists un noslēpumains teksts, tā fascinācija slēpjas arī apstāklī, ka tas vairs nav pilnībā salasāms. Teksts pārstāv gnosticisma strikti askētisko tradīciju, kuras nesēji (mūki) par esamības apslēptajiem aspektiem zināja biedējoši daudz, un visu savu laiku veltīja Dieva pieredzei un it kā tik neiespējamās nemirstības sasniegšanai. “Sotēra dialogs” domājošam lasītājam liks saskarties ar esamības lielākajiem, dziļākajiem un skaistākajiem jautājumiem".

20. jūnija diskusiju vadīs Dr. theol. Linards Rozentāls, diskusijā piedalīsies doc. Dr. theol. Juris Cālītis, prof. Dr. theol. Dace Balode, kā arī autors prof. Dr. theol. Ralfs Kokins. Ievadvārdus teiks LBB ģenerālsekretārs, prof. Dr. theol. Valdis Tēraudkalns.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. 

Dalīties