Sākusies referātu tēmu pieteikumu iesūtīšana Latvijas Universitātes 80. starptautiski zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijai, kas norisināsies 2022. gada 17. un 18. februārī. Pieteikumus sekcijai "Reliģijas loma mainīgajā pasaulē" iespējams iesūtīt līdz 31. decembrim uz janis.rudzitis-neimanis@lu.lv.

Šī gada temats "Reliģijas loma mainīgajā pasaulē" uzsver reliģijas nozīmi cauri gadsimtiem, kā arī aktualizē problēmjautājumus, ar kuriem cilvēce saskaras šobrīd.

Referātu pieteikumus iespējams iesūtīt līdz 31. decembrim uz janis.rudzitis-neimanis@lu.lv.

Referātu tēmas varētu iekļaut:

>> Reliģijas loma dažādās politiskās norisēs

>> Klimata pārmaiņas

>> Reliģija mākslā un kultūrā

>> U.c.

LU teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija norisināsies 2022. gada 17. februārī un 18. februārī.

Atbildi par dalību konferencē pētnieki saņems līdz 10. janvārim.

Pieteikumos jānorāda pētnieka vārds, institūcija, grāds, referāta nosaukums un kopsavilkums.

Dalīties