Studentes pie Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas un Zinātņu mājas. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Jaunais akadēmiskais studiju gads Latvijas Universitātē tiks organizēts klātienē. Studijās klātienē varēs piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Līdz 2021. gada 10. oktobrim klātienes nodarbībās drīkstēs piedalīties arī studējošie un pasniedzēji ar testēšanas sertifikātu, kas apliecina laboratoriski veiktas analīzes ar negatīvu Covid-19 rezultātu un kas nav vecāks par 48 stundām. Testēšana kopš 1. augusta Latvijā ir par maksu.

IENĀKOT UN UZTUROTIES LU TELPĀS, BŪS JĀUZRĀDA SERTIFIKĀTS - QR KODS UN PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS.

Koplietošanas telpās, kā arī esot telpās, kur ir personas, kurām nav sertifikāta, būs jāievēro divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegs, taču piedaloties lekcijās, personas, kurām ir sertifikāts, mutes un deguna aizsegu varēs nelietot.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku un nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās, būs arī pieļaujams studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi īstenot attālināti. Šo lēmumu pieņems katra fakultāte atsevišķi, izvērtējot situāciju. Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekānam būs jānodrošina sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē.

Latvijas Universitāte aicina sekot līdzi informācijai LU mājaslapā un iepazīties ar aktuālajiem epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumiem Covid-19 radītā riska mazināšanai.

Dalīties