Foto: Toms Grīnbers, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Šonedēļ sākas pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes jaunajā doktora studiju programmā “Teoloģija un reliģijpētniecība”. Pieteikumu iesniegšana notiek no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

Doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas piedāvā apgūt teoloģiju un reliģijpētniecību doktora studiju līmenī. Laikā, kad palielinās reliģiskais plurālisms un nostiprinās fundamentālisms, reliģisko procesu pētniecībai un analīzei ir svarīga loma sociālās integrācijas veicināšanā. Trīsgadīgā doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība” izveidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus reliģijā un teoloģijā, kas var kvalificēti starptautiskā līmenī piedalīties attiecīgās nozares diskursā.

Unikālais šajā programmā ir arī kopīgais starptautiskais mācību modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolu. Šī moduļa ietvaros abu universitāšu studenti piedalīsies kopīgos semināros, kuru ietvaros viņi uzzinās vairāk par aktualitātēm teoloģijas un reliģijpētniecības jomās, kā arī apmainīsies ar viedokļiem par savu pētījumu gaitu un rezultātiem. LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas direktors Valdis Tēraudkalns uzsver: “Šī ir lieliska iespēja mācīties starptautiskā vidē, būt dažādās valodu un kultūru telpās. Tieši tas raksturo mūsdienīgu zinātni.”

 

Svarīgi atcerēties:

>> Pieteikumu iesniegšana notiek no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

>> Tālrunis konsultācijām 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv.

>> Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti.

>> Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa.

>> Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Iestājpārrunas LU Teoloģijas fakultātē notiks 10. septembrī, sākot no plkst. 13.00.

 

Studiju programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties