Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

No 2. augusta līdz 5. septembra plkst. 23:59 ir iespējams pieteikties bakalaura studiju 1. kursa stipendijām 2021./2022. akad. gadā. Kopā pieejamas 7 dažādas stipendiju kopas.

Šī akadēmiskā gada Latvijas Universitātes (LU) fonda 1. kursa pārvaldītās stipendijas ir “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize”, M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija, Kundziņu ģimenes stipendija un Jelgavas, Valkas, Salaspils novada stipendijas.

Stipendijai vari pieteikties, ja esi centīgsaktīvs sabiedriskajā dzīvē un mācībās spējīgs, kā arī, ja vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.

Stipendija “Ceļamaize” paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Latgales “Ceļamaize’’ stipendija paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, un kuru izcelsme meklējama Latgalē – students pats vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgales pusē.

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, bet ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

Kundziņu ģimenes stipendija ir lielākā ziedojumu stipendija bakalauru studiju programmā. Stipendija paredzēta diviem studentiem - viena stipendija ir paredzēta pamatskolas skolotāju studiju programmā – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Otra stipendija paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģijā – Datorikas fakultātē.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijai iespējams pieteikties ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad. gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Salaspils novada pašvaldības stipendija paredzēta Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija – Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad. gadā, sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Valkas novada pašvaldības stipendijai var pieteikties ikviens Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kurš tekošajā gadā uzsāk studijas augstskolā un kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles.

Visus nepieciešamos iesniedzamos dokumentus meklē šeit.

Vēlam veiksmi un uz tikšanos jaunajā akadēmiskajā gadā!

__________________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju

Dalīties