30. jūnijā Eiropas Pētniecības infrastruktūras stratēģijas forums (ESFRI) iekļāva Eiropas pētniecības infrastruktūru “Resilience” savā 2021. gada rīcības plānā. Tas nozīmē, ka “Resilience” piedalīsies Eiropas reģiona pētniecības stratēģiskajās infrastruktūrās un strādās pie turpmākas pētniecības infrastruktūras attīstības reliģijpētniecības jomā. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ir partneris institūcijām un pētniekiem, kuri darbojas "Resilience". 

Idejas par šāda veida pētniecības infrastruktūras izveidošanu aizsākās jau 2016. gadā, kas rezultējās “Resilience” izveidē 2019. gada septembrī. Kopš tā brīža “Resilience” ir darbojušies, lai izveidotu ilgtspējīgu Eiropas infrastruktūru visiem reliģijpētniecības pārstāvjiem. Šo infrastruktūras projektu šobrīd ir atzinīgi novērtējis arī ESFRI forums, kas Eiropas reģiona stratēģiskās pētniecības infrastruktūrās iekļāvis arī “Resilience”.

Šo izveidoto infrastruktūras projektu raksturo tas, ka tajā iekļauta gan fiziska, gan digitāla piekļuve zināšanām par reliģiju. Caur šo infrastruktūru akadēmiķi, kas strādā plašajā reliģijpētniecības jomā, tiks atbalstīti dažādos nozīmīgos veidos: paralēli citām lietām, viņi varēs piekļūt vairāk resursiem, uzlabot savas digitālās prasmes, piedalīties projektos, aktualizēt savu pētījumu rezultātus, kā arī veidot profesionālu kontaktu loku. Arī citu nozaru profesionāļi varēs iegūt vērtīgas atziņas no “Resilience” piedāvātās informācijas, kā, piemēram, tie, kuri strādā galerijās, bibliotēkās, arhīvos un muzejos, darbojas politikā vai ir reliģisko kopienu pārstāvji.

“Resilience” iekļaušana ESFRI 2021. gada rīcības plānā nodrošina, ka 13 partneri, kurus koordinē itāļu pētniecības institūcija FSCIRE, spers nākamo soli projekta attīstības gaitā, kas nozīmēs koncentrēties uz tādiem aspektiem, kā finanšu nodrošināšana un darba uzdevumu sadalīšana starp partnerorganizācijām. Tiek paredzēts, ka jaunā pētniecības infrastruktūra nodrošinās atbalstu tās lietotājiem vismaz 34 gadus.

FSCIRE un pārējie iesaistītie partneri ar lielu prieku un pateicību uzņēma ziņas par ESFRI lēmumu. Visas institūcijas ir pateicīgas savām nacionālā mēroga ministrijām un delegātiem par viņu atbalstu.

 

Par “Resilience”

“Resilience” ir unikāla, starpdisciplināra un iedvesmojoša pētniecības infrastruktūra visām reliģijpētniecības jomām, veidojot kvalitatīvu platformu, nodrošinot arvien aktuālus pētniecības rīkus un datus pētniekiem no visām zinātniskajām jomām, kas saskaras ar reliģijām to diahroniskajā un sinhronajā dažādībā.

Projekts “Resilience” sākās 2019. gada septembrī un ilgs vismaz divus gadus. Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas (projekta nr. 871127). Horizon 2020 ir Eiropas finansējuma programma pētniecības un inovāciju attīstībai Eiropā.

Vairāk informācijas atradīsiet: www.esfri.eu un www.resilience-ri.eu.

Dalīties