Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte (LU TF) 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņems studentus bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmās, visās piedāvājot arī budžeta vietas. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 28. jūnija līdz 12. jūlijam, maģistra - no 5. līdz 16. jūlijam, bet doktorantūras studijās no 23. augusta līdz 3. septembrim. Savukārt ārzemju studentiem doktorantūrai iespējams pieteikties līdz 25. jūlijam vietnē apply.lu.lv.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte piedāvā iegūt plašu un kvalitatīvu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju kultūras kontekstā. Teoloģijas studijās tiek iegūta pamatizpratne par kristietības un dažādu citu reliģiju (islāma, jūdaisma, budisma, hinduisma u.c.) uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos. Studijas dod iespēju apgūt arī iemaņas reliģisku norišu pētniecībai. Fakultāte nav pakļauta nevienai baznīcai, bet ir atvērta visiem un sadarbojas ar visām konfesijām un citu reliģiju kopienām Latvijā, uzsverot zinātniski kritisku pieeju teoloģijas un reliģiju pētniecības jautājumiem.

Izvēlies kādu no LU TF studiju programmām un piesakies studijām jau šovasar!

Bakalaura studiju programmai “Teoloģija un reliģiju zinātne” būs iespējams pieteikties elektroniski no 28. jūnija līdz 12. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties klātienē varēs no 6. līdz 12. jūlijam LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19.

Maģistra studiju programmai “Teoloģija" pieteikties varēs no 5. līdz 16. jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski LU informācijas sistēmā luis.lv. Citu augstskolu absolventi elektroniski pieteikties varēs, aizpildot  elektronisko anketu. Pieteikšanās klātienē studijām LU TF maģistrantūrā notiks LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 162. telpā. Pieņemšanas laikus atradīsiet šeit.

Reģistrēšanās un līgumu slēgšana bakalaura un maģistra studijām notiks elektroniski luis.lv vai klātienē no 19. līdz 23. jūlijam LU Raiņa bulvārī 19, 162. telpā. 

Doktora studiju programmām “Teoloģija un reliģijpētniecība" pieteikties klātienē varēs no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Doktorantūras studijām LU TF iespējams pieteikties arī elektroniski, rakstot uz e-pasu ilze.danusevica@lu.lv un pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu. Iestājpārrunas doktora studiju programmā notiks 10. septembrī.

Šogad LU TF licencēta jauna doktora studiju programma "Teoloģija un reliģijpētniecība", kurā tiks īstenots kopīgs modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolu. Vairāk informācijas par jauno programmu meklē šeit

Reģistrēšanās studijām doktorantūrā notiks Raiņa bulvārī 19 (114. telpā) no 20. līdz 24. septembrim.

Jautājumus par studiju iespējām un uzņemšanu LU TF aicinām uzdot, rakstot uz teoldept@lu.lv. Vairāk info www.gribustudet.lv un www.tf.lu.lv

Dalīties