25. februārī, sākot no plkst. 9.30., tiešsaistē notiks Latvijas Universitātes (LU) starptautiski zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija "Krīzes un reliģija".

Šogad LU 79. konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijā tiks aktualizēts jautājums par reliģijas nozīmi krīzes situācijās. Konferences sekcijas ietvaros dienas gaitā tiks apskatīti piemēri, sākot no laika pirms mūsu ēras līdz pat konceptiem, kas pārkāpj laiku un telpu.  

Pirmās apakšsekcijas laikā docents Jānis Rudzītis-Neimanis savā referātā "Vecā Derība kā teoloģiski krīzes teksti" apskatīs tekstus, kas tapuši sarežģītos vēsturiskos apstākļos, atspoguļo noteiktu teoloģisko priekšstatu krīzi, kā arī ir domāti indivīda grūtību risināšanai. Savukārt zinātniskā grāda pretendente Līva Fokrote referātā "Pacietība kā nozīmīgākais tikums krīzes laikos: ieskats kristietības tradīcijā" pievērsīsies tikuma izpratnei dažādu nozīmīgu teologu interpretācijās.  

Otrā apakšsekcija veltīta baznīcas vēsturei 20. gadsimta laikā. Maģistrante Kristīna Ēce pastāstīs vairāk par Kārļa Irbes misijas darba nozīmi pēc 1. pasaules kara. Doktorants Uģis Pallo ieskicēs krīzes situāciju baptistu draudzēs pēc 2. Pasaules kara un šobrīd. Sekciju noslēgs docents Linards Rozentāls, atspoguļojot Latvijas luteriskās baznīcas ticamības krīzi un tās atrisinājumu 20. gadsimta 80. gadu beigās.  

Trešajā apakšsekcijā vēl vairāk pieskarsimies šī brīža aktualitātēm, it īpaši caur praktiskās teoloģijas prizmu. Sekciju aizsāks docents Andris Priede ar referātu "Latvijas Romas katoļu baznīca un pāvesta Franciska pontifikāta nestie izaicinājumi". Tam sekos doktoranta Roberta Galvāna ieskats tajā, kā ir mainījušās sakramentālās prakses Covid-19 apstākļos. Profesors Ralfs Kokins savā referātā aktualizēs jautājumu par teoloģiskajām un ētiskajām dilemmām globālās pandēmijas laikā. Savukārt šīs apakšsekcijas noslēgumā profesore Laima Geikina prezentēs sava pētījumu "Aktīva atvērtā domāšana un Teoloģijas fakultātes piedāvātais saturs".  

Pēdējā konferences apakšsekciju aizsāks lektors Ģirts Rozners ar referātu "Šaubas kā ticības krīze". Profesors Normunds Titāns apskatīs jautājumu par to, vai kopīgais labums ir Rietumu sabiedrībā izzūdoša vērtība. Profesors tēmu apskatīs tieši Covid-19 krīzes kontekstā. Savukārt konferenci noslēgs docents Juris Cālītis ar referātu "Teoloģija ir krīze, krīze ir teoloģija".  

Konferences programma pieejama šeit.

Konferences sākumā arī tiks atklāta Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidotā virtuālā izstāde par tās krājumā esošajām senākajām ticības mācību grāmatām un katehismiem "Tiem mīļiem latviešiem par labu iespiestas: ticības mācības grāmatas latviešu valodā LU Bibliotēkas krājumā (1756-1925)".

Konference notiks Zoom platformā latviešu valodā. Informējam, ka konferences laikā tiks veikts ieraksts.  

Pēc katra referāta tik veltītas 5 minūtes atbildēm uz jautājumiem, kas referāta laikā būs ierakstīts čatā. Plašākus jautājumus varēs uzdot referentiem diskusijas sadaļā, kas atvēlēta pēc katras sekcijas.  

Laipni aicināti piedalīties visi interesenti! 

Dalīties