25. septembrī, plkst. 14.50, Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros "Zināšanu agorā" savu pētījumu "Reliģiskās izglītības modelis atbilstoši Skola2030 principiem" prezentēs LU Teoloģijas fakultātes profesore, vadošā pētniece Laima Geikina.

Profesores Geikinas pētījums atklāj iespējamo reliģiskās izglītības modeli Latvijas vispārizglītojošām skolām. Pētījuma rezultāts ir balstīts definētajā reliģiskajā kompetencē, kas ir integrāla starpkultūru kompetences daļa. Darbojoties eksperta statusā projektā Skola2030, profesorei radās iespēja attīstīt ideju līdz noformētam teorētiskam modelim, kas ietver zinātnes un reliģijas komplementaritātes principu, kā arī atbilst reliģiski plurālas Latvijas sabiedrības vajadzībām.

Pētījums tapis plašāka pēcdoktantūras pētījuma projekta ietvaros (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/076), kad radusies iespēja teorētiski izveidot reliģiskās/pasaules uzskatu izglītības modeli, kas aptvertu visus skolēnus, nodrošinot apziņas brīvību. Pētījuma mērķis: izstrādāt modeli reliģijas integrācijai vispārējās izglītības saturā, kas

  1. balstītos līdzīgos principos kā projekta Skola2030 izstrādātais,  
  2. sekmētu reliģiskās kompetences atttīstību,
  3. iekļautos Eiropas kopīgajā reliģiskās izglītības attīstības virzienā. 

Pētījuma gaitā izstrādātais teorētiskais modelis ir izmantojams, sākotnēji aprobējot, vēlāk aizstājot novecojušo reliģiskās izglītības modeli. Šobrīd izglītības saturā Skola2030 ir integrēti atsevišķi ar reliģiju saistīti satura elementi, bet tie ir fragmentāri un neattīsta kompetenci sistēmiski.

Profesore Laima Geikina uzsver: 

"Pirmkārt, reliģiskai komptenecei jākļūst par skolotāju izglītības vienu no satura elementiem, jo praksē globalizācijas iespaidā pedagogiem auditorijās nākas saskarties ar pasaules uzskatu dažādību. Pedagogu kompetence nodrošinās dialoga iespējas atšķirīgu, reizēm polarizētu, uzskatu un viedokļu situācijās. Otrkārt, aprobēto modeli varētu attiecināt arī uz mūžizglītības aktivitātēm, kopumā ceļot Latvijas sabiedrības reliģisko kompetenci. Treškārt, izmantojot aprobācijas pieredzi, izstrādāt saturu un metodes starpreliģiju un starpkultūru dialoga veicināšanai un īstenošanai apzinātā un mērķtiecīgā veidā Latvijā". 

Zināšanu agoru iespējams apmeklēt klātienē Akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1), vai arī tiešsaistē. Abos gadījumos aicinām pirms tam reģistrēties

Vairāk par LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu iespējams uzzināt LU tīmekļa vietnē

Dalīties