Ziņas

Haralda Biezā stipendijas laureāts - LU Teoloģijas fakultātes profesors

Starpkultūru festivāla "Otrpus Vidusjūrai" ietvaros notiks diskusiju cikls "Mazā Jeruzaleme"

LU TF studentu zinātniskā konference "Neapzinātais Latvijas teoloģijā un reliģiju zinātnē"

Promocijas darba aizstāvēšana

Pareizticīgo teologa vieslekcija LU Teoloģijas fakultātē

Ceturtdien notiks studentu pašpārvaldes rīkota diskusija

Doktorantūras skolas "Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas" pasākums

Iznācis zinātnisko rakstu krājuma "Ceļš" 62. numurs

Atvērto durvju dienas LU Teoloģijas fakultātē