Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte aicina piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Literatūra un reliģija”, kas notiks tiešsaistē 2023. gada 23. februārī un 24. februārī.

2023. gadā konferences “Literatūra un reliģija” virstēma ir “Grēks un piedošana”. Referenti no dažādām humanitāro zinātņu jomām reflektēs par grēka un piedošanas atspoguļojumu no dažādu teoloģiju skatpunkta un atšķirīgās literatūrās – gan latviešu, gan ārvalstu.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Pieslēgties konferencei.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt: ilze.jansone@lu.lv