Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte aicina piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Literatūra un reliģija”, kas notiks tiešsaistē 2023. gada 23. februārī.

2023. gadā konferences “Literatūra un reliģija” virstēma ir “Grēks un piedošana”. Referenti no dažādām humanitāro zinātņu jomām tiek aicināti reflektēt par grēka un piedošanas atspoguļojumu no dažādu teoloģiju skatpunkta un atšķirīgās literatūrās – gan latviešu, gan ārvalstu.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu. Pieteikt referāta tēmu dalībai konferencē iespējams līdz 2023. gada 20. janvārim, aizpildot pieteikšanās anketu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt: ilze.jansone@lu.lv