Latvijas Universitātes konsolidētās Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) domes dalībnieku vēlēšanas notiks 2024. gada 26. un 27. jūnijā. Aicinām visu konsolidēto-reorganizēto fakultāšu un institūtu personālu piedalīties vēlēšanās.

Vēlēšanu norise

Vēlēšanas notiks šādos laikos:

  1. 26. jūnijā no plkst.10:00 līdz 17:00.
  2. 27. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Ierodoties uz vēlēšanām, darbinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu (LU darbinieka apliecību, pasi vai personas ID karti)!

Balsošanas vietas:

  1. 1. Visvalža ielā 4a, 228. telpā: vēsturiskās Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF), Latviešu valodas institūta (LaVI), Starptautiskā Indijas studiju institūta (SISI) un Lībiešu institūta (LI) personāls.
  2. 2. Raiņa bulvārī 19, 161. telpā: Teoloģijas fakultātes (TF), Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF), Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI), Latvijas vēstures institūta (LVI) personāls.
 

Balsošanas kārtība un pārstāvniecība Domē:

Katras vēsturiskās fakultātes (HZF, VFF, TF) ievēlētais akadēmiskais personāls balso par savas fakultātes struktūrvienību izvirzīto akadēmisko personālu. Katrai fakultātei 3 akadēmiskā personāla  vietas Domē.

Institūtu vēlētais personāls balso par institūtu akadēmiskā personāla pārstāvjiem: 

1) Latviešu valodas institūts, Lībiešu institūts, Starptautiskais Indijas studiju institūts – 1 vieta Domē; 

2) Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas vēstures institūts – 1 vieta Domē. 

 

Vispārējais personāls balso par no fakultātēm vai institūtiem izvirzīto vispārējo personālu, kopā 1 vieta Domē.

Aicinām visus darbiniekus aktīvi piedalīties šajā svarīgajā procesā, lai veicinātu fakultātes attīstību un sekmētu tās veiksmīgu darbību nākotnē.